Polski Nowy Ład - rewolucyjne zmiany podatkowe

Polski Ład – rewolucyjne zmiany podatkowe

W dniu 29 października 2021 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), która wprowadza rewolucyjne zmiany do przepisów podatkowych, w szczególności w zakresie opodatkowania osób fizycznych.

Polski Ład nie wszedł jeszcze w życie ale ponieważ ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw należy przyjąć, że jej przepisy nie ulegną już zmianie. Zgodnie z Polskim Ładem większość nowych regulacji ma obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.

W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć najważniejsze zmiany, które wprowadza Polski Ład, w szczególności omówimy:

 • ZMIANY DOTYCZĄCE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Polski Ład wyłącza możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz jednocześnie podwyższa wysokość składki, np. dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT do 4,9% dochodu. Dodatkowo, wynagrodzenie członków zarządu otrzymywane na podstawie powołania będzie również podlegać składce zdrowotnej.

 • ZMIANY W ZAKRESIE STAWKI PIT ORAZ KWOTY WOLNEJ

W ramach Polskiego Ładu kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 30 tysięcy złotych, a drugi próg podatkowy (32%) będzie zaczynał się od 120 tysięcy złotych.

 • ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Wprowadzono nowe oraz obniżono niektóre stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, (m.in. 12% dla informatyków) oraz zmieniono zasady obliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem.

 • WPROWADZENIE PRZEPISÓW OGRANICZAJĄCYCH ZALICZANIE DO KOSZTÓW WYDATKÓW NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Wprowadzony zostanie zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany albo wspólnika bądź akcjonariusza tej spółki, jeśli taki wydatek stanowi ukrytą dywidendę.

 • ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Zmienione zostaną zasady rozpoznawania przychodu pracownika z tytułu korzystania z samochodów służbowych (kluczowa ma być moc silnik, a nie pojemność) oraz zlikwidowana zostanie możliwość sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu bez podatku dochodowego.

 • ZMIANY W ZAKRESIE „ESTOŃSKIEGO CIT”

Zmianie ulegnie limit przychodowy oraz rozszerzony zostanie katalog podmiotów mogących skorzystać z opodatkowania tzw. estońskim CIT.

 • ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Polski Ład wprowadza szereg przepisów, które będą miał wpływ na rynek nieruchomości, np. w zakresie wyłączenia z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych, zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych oraz wprowadzenia przepisów zgodnie z którymi przychody z najmu mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli będą uzyskiwane poza działalnością gospodarczą.

 • ZMIANY W ZAKRESIE CERTYFIKATÓW REZYDENCJI

Wprowadzono możliwość korzystania z kopii certyfikatów rezydencji podatkowej, niezależnie od wartości transakcji.

 • WPROWADZENIE PREFERENCJI DLA HOLDINGÓW

Polski Ład zakłada wprowadzenie nowych zasad opodatkowania dla spółek holdingowych, m.in. w zakresie zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych oraz pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

 • WPROWADZENIE NOWYCH ULG

W ramach Polskiego Ładu wprowadza się szereg nowych ulg, m.in. ulgę w PIT na powrót dla osób powracających z zagranicy, ulgę na robotyzację, ulgę na innowacyjnych pracowników, ulgę na pierwszą ofertę publiczną akcji oraz ulgę konsolidacyjną.

 • ZMIANY W VAT

Polski Ład zakłada wprowadzenie do polskich przepisów instytucji grupy VAT, możliwości opodatkowania podatkiem VAT transakcji finansowych oraz możliwości zwrotu VAT nawet w 15 dni.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0