NIP / PESEL dla obcokrajowców

NIP / PESEL dla obcokrajowców

Każdy przedsiębiorca, który w ubiegłym roku zatrudniał osoby fizyczne, wypłacał wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, był zobowiązany do przygotowania informacji o wysokości dochodów osób, z którymi współpracował na w/w zasadach....
Czytaj więcej

Nowy obowiązek ZUS

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestrowania umów o dzieło w ZUS. Obecnie nie oznacza to “oskładkowania” tych umów; według ustawodawców, przepis ten ma na celu szybsze wypłacanie świadczeń postojowych. ZUS może jednak stwierdzić konieczność prz...
Czytaj więcej
kodeks pracy 2019

5 najważniejszych zmian w kodeksie pracy 2019

Kodeks pracy 2019 został zmieniony we wrześniu. Nowelizacje dotyczą zarówno pracodawców, jak i pracowników. Nowe obowiązki i zasady weszły w życie od 1 oraz 7 września br. Zmiany dotyczą m.in. świadectwa pracy, dyskryminacji, szczególnych uprawnień dla członków rodziny. Kodeks pracy ...
Czytaj więcej
PIT do 26 roku, zerowy

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych Nowelizacja ustawy wprowadzająca „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia weszła w życie 1 sierpnia 2019 r. Przewiduje zwolnienie osób fizycznych z podatku dochodowego od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczeg...
Czytaj więcej