Wynagrodzenie członka zarządu a umowa B2B

Wynagrodzenie członka zarządu a umowa B2B

W wielu spółkach członkowie zarządu oprócz samego zarządzania, świadczą również szereg usług doradczych lub eksperckich na rzecz tychże spółek w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych, opodatkowując takie przychody na zasadach właściwych dla działalności ......
Czytaj więcej
Benefity pracownicze – jak je rozliczyć
  • 11 października, 2022

Benefity pracownicze – jak je rozliczyć?

Pracodawcy chcąc zmotywować pracowników lub też zachęcić nowych pracowników do rozpoczęcia u nich pracy oferują szereg różnych benefitów pozapłacowych. Należy jednak pamiętać, że niektóre z tych benefitów stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT ......
Czytaj więcej
Kodeks pracy - planowane zmiany

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy

Po dużej zmianie przepisów podatkowych, które zostały uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu, zbliżają się istotne zmiany do Kodeksu Pracy. W wykazie prac legislacyjnych opublikowano projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy i implementującej do polskich ......
Czytaj więcej
NIP / PESEL dla obcokrajowców

NIP/PESEL dla obcokrajowców

Każdy przedsiębiorca, który w ubiegłym roku zatrudniał osoby fizyczne, wypłacał wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, był zobowiązany do przygotowania informacji o wysokości dochodów osób, z którymi ......
Czytaj więcej