Kodeks pracy - planowane zmiany

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy

Po dużej zmianie przepisów podatkowych, które zostały uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu, zbliżają się istotne zmiany do Kodeksu Pracy. W wykazie prac legislacyjnych opublikowano projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy i implementującej do polskich ......
Czytaj więcej
NIP / PESEL dla obcokrajowców

NIP / PESEL dla obcokrajowców

Każdy przedsiębiorca, który w ubiegłym roku zatrudniał osoby fizyczne, wypłacał wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, był zobowiązany do przygotowania informacji o wysokości dochodów osób, z którymi ......
Czytaj więcej

Nowy obowiązek ZUS

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestrowania umów o dzieło w ZUS. Obecnie nie oznacza to “oskładkowania” tych umów; według ustawodawców, przepis ten ma na celu szybsze wypłacanie świadczeń postojowych. ......
Czytaj więcej
kodeks pracy 2019
  • 10 października, 2019

5 najważniejszych zmian w kodeksie pracy 2019

Kodeks pracy 2019 został zmieniony we wrześniu. Nowelizacje dotyczą zarówno pracodawców, jak i pracowników. Nowe obowiązki i zasady weszły w życie od 1 oraz 7 września br. Zmiany dotyczą m.in. świadectwa pracy, dyskryminacji, szczególnych ......
Czytaj więcej