Podatek u źródła a zmiany wprowadzone przez Polski Ład

Podatek u źródła a zmiany wprowadzone przez Polski Ład

Kwestie związane z poborem podatku u źródła w kontekście Polskiego Ładu są skomplikowane, ponieważ doszło do nałożenia się dwóch aktualizacji prawa: po pierwsze, pewne procedury związane z podatkiem u źródła, zostały zaostrzone odraczaną już od jakiegoś czasu ustawą, a po drugie, praktycznie natychmiast łagodziły je zapisy Polskiego Ładu.

Ważna zmiana w certyfikatach rezydencji

Nowe przepisy wprowadzają jedno istotne ułatwienie. O ile do tej pory, żeby zastosować stawkę podatkową wynikającą z przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania, trzeba było to potwierdzić oryginałem certyfikatu rezydencji podatkowej. Po stronie kontrahenta rodziło to zupełnie niepotrzebne komplikacje. Od 1 stycznia 2022 można wykorzystać w tym celu kopię certyfikatu. Ta na pozór niewielka zmiana oznacza, że współpraca z zagranicznymi kontrahentami będzie łatwiejsza, a kompletowanie dokumentów będzie przebiegało szybciej.

Pay and Refund

Procedura Pay and Refund przewiduje, że płatnik spełniający odpowiednie warunki pobiera podatek u źródła, ale jeśli to jego kontrahent poniósł ciężar ekonomiczny z tym związany, to może się zwrócić do organu podatkowego, który po ocenie dokona zwrotu podatku. Kiedy będzie stosowana taka procedura?

 • Jeśli podmiot dokonuje płatności na kwotę powyżej 2 mln złotych na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.
 • Podmiot-odbiorca nie jest polskim podatnikiem.
 • Płatności nie dotyczą usług niematerialnych, a jedynie odsetek, praw autorskich i dywidend.

W tym kontekście ważne jest położenie firm z sektora IT, których pozycjonowanie między usługami niematerialnymi a licencjami jest często niejednoznaczne. Ten brak precyzji jest o tyle kłopotliwy, że ustawodawca nie precyzuje też warunków wystarczających ani koniecznych do zaliczenia konkretnej usługi do jednej z tych grup.

Wyłączenie ze stosowania Pay and Refund usług niematerialnych z jednej strony może być dla firm z IT korzystne, ponieważ sama konstrukcja tego sposobu poboru podatku u źródła stanowi dla nich spore obciążenie i jeśli nie trzeba z niej korzystać, to sytuacja podmiotu będzie nieco lepsza, z drugiej jednak strony tym posunięciem ustawodawca wymusił każdorazową weryfikację nawet bliźniaczo podobnych umów w celu zaliczenia usługi do niematerialnych lub wykluczenia z takiej kategoryzacji.

Kto podpisuje oświadczenia?

Nowelizacja przepisów wprowadza kilka ważnych zmian, a jedną z nich jest zmiana sposobu podpisywania oświadczeń o spełnieniu warunków do niepobrania WHT, zastosowania zwolnienia z WHT lub zastosowania stawki podatku. Do tej pory taki dokument musiał zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu. Po nowelizacji wystarczy podpis wyznaczonej osoby (przy czym nadal trzeba pamiętać, że owo wyznaczenie też musi mieć charakter formalny dla zachowania przejrzystości całej procedury).

Ustawodawca nie przewidział jednak nadal możliwości podpisania oświadczeń przez pełnomocnika, co oznacza, że na tym etapie trzeba zaangażować osobiście członka wieloosobowego organu zarządzającego, mimo że wiedzę na temat finansów posiada też radca prawny lub księgowy.

Jak zmienia się sytuacja branży IT?

Dotychczas linia orzecznicza i opinie fiskusa były dość jednoznaczne i większość usług informatycznych nie była objęta podatkiem u źródła. Zawężenie katalogu może jednak w tym zakresie wprowadzić pewne zmiany, a przynajmniej sprawić, że orzecznictwo nie będzie już tak jednolite. Nadal nieobjęte pozostaną usługi wdrożeniowe lub świadczenie usług związanych z budową, utrzymaniem lub monitoringiem sieci, natomiast wątpliwości mogą pojawić się przy działalności związanej z tworzeniem oprogramowania i jego dystrybucją.

Trudności interpretacyjne może wywoływać także interpretacja niektórych umów, które dotyczą praw autorskich i pokrewnych. Do tej pory orzecznictwo pozostawało jednolite, natomiast w przypadku niektórych kontraktów zaszeregowanie do tej klasy usług może być czysto arbitralne. Zaznaczyć też należy, że ze względu na zmianę przedmiotowego działania ustawy, konieczna może być rewizja umów zawartych wcześniej oraz sposobu ich rozliczania.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0