Elektroniczny obieg dokumentów

Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne dostosowują się do coraz szerszej digitalizacji w życiu prywatnym i zawodowym. Dotyczy to także dokumentów zakupu i sprzedaży, które często wystawiane są wyłącznie w postaci elektronicznej. W przypadku przedsiębiorców rodzi to wiele pytań związany...
Czytaj więcej

eParagon

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnik, który prowadzi ewidencję z zastosowaniem kas rejestrujących, musi wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę. I choć wydanie dokumentu sprzedaży może nastąpić w postaci papierowej lub elektronicznej, dotąd brak jest kasy ...
Czytaj więcej

Planowanie podatkowe – po co?

Prawdą jest, że “na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”; nie znaczy to jednak, że do Urzędu Skarbowego należy odprowadzać więcej, niż jest to konieczne. Na szczęście nikt tego od nas nie wymaga. Co więcej, w przypadku wielu przedsiębiorstw, unikanie nadmiernego obciąże...
Czytaj więcej