Księgowość kadry płace

Księgowość w Polsce

Podstawowym elementem naszej działalności jest obsługa księgowo-kadrowa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych, indywidualnych działalności gospodarczych, spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych oraz spółek akcyjnych.

KPIR/ryczałt

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw prowadzących księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Współpraca z nami zdejmie z Ciebie ciężar „papierkowej roboty”. Od dzisiaj jedynym Twoim „problemem” będzie zapakowanie dokumentów w kopertę i przekazanie ich nam, a my zajmiemy się resztą.

Zapewniamy:

 • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów księgowych,
 • wprowadzanie dokumentów do ewidencji podatkowej,
 • prowadzenie wymaganych ewidencji (ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia itp.),
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT) i innych podatków,
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS, NBP oraz innych instytucji państwowych,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych (faktury, noty korygujące, dowody wewnętrzne itp.)
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa prawną.

Księgi handlowe

Prowadzone na podstawie dowodów księgowych, są bardziej skomplikowanym systemem rozliczeń niż KPiR. Firmy prowadzące Księgi Handlowe zobowiązane są do spełnienia wielu wymagań wynikających z  ustawy o rachunkowości. Pozwalają one jednak na szeroką analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Do prowadzenia Ksiąg Handlowych zobowiązane są:

 • kapitałowe spółki prawa handlowego – spółki akcyjne (SA) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 • spółki osobowe prawa handlowego – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
 • spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Spółdzielnie/Wspólnoty mieszkaniowe

Decydując się na współpracę z naszym biurem wyznaczasz jedną osobę do kontaktu z nami. Osoba ta będzie odpowiedzialna za dostarczanie niezbędnych dokumentów księgowych, naliczanie comiesięcznych opłat w postaci czynszu dla najemców. Całą resztą zajmiemy się my.

Wyprowadzanie zaległości

Korzystając z naszych usług możesz być spokojny. Pomożemy zweryfikować Twoje  dotychczasowe rozliczenia księgowe czy wyprowadzić nagromadzone dotychczas zaległości w przygotowywaniu dokumentacji księgowej czy jej braku pomimo obowiązku posiadania.

Wyprowadzenie zaległości ma na celu uzupełnienie nieprawidłowości jakie mogły powstać w przeszłości. Skorygujemy dokumenty zgodnie z przepisami, a Twoja firma uwolni się od niebezpieczeństwa ewentualnych sankcji w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego, ZUS czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Oferujemy wyprowadzanie zaległości:

 • księgowych,
 • podatkowych,
 • wobec ZUS,
 • kadrowo-płacowych,
 • w dokumentacji cen transferowych,
 • obowiązków związanych z podatkiem u źródła (WHT),
 • inne.

Posiadając podpisane przez Ciebie upoważnienie do reprezentowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wystąpimy w Twoim imieniu do ZUS z wnioskiem o rozliczenie konta przedsiębiorstwa. Pomożemy Tobie w uzyskaniu układu ratalnego z dogodnymi dla Ciebie warunkami spłaty.

Jeśli nie jesteś do końca pewien czy Twoja księgowość, kadry, czy rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo, skontaktuj się z nami.

Księgowość internetowa

Naszym Klientom oferujemy możliwość współpracy z naszym biurem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

ksiegowość internetowa ksiegowosc internetowa

Korespondencja odbywa się przy użyciu poczty email, dzięki czemu możemy oszczędzić naszym Klientom cenny czas. Przy pomocy poczty email:

 • przesyłamy przypomnienia o ważnych terminach dla przedsiębiorcy,
 • rozsyłamy newsletter z istotnymi informacjami dotyczącymi księgowości, prawa oraz aktualnych wydarzeń,
 • otrzymujemy od Klienta skany dokumentów oraz faktur (oczywiście pozostaje obowiązek dostarczenia oryginałów faktur do biura księgowego raz w miesiącu – dlatego uruchomiliśmy usługę kurier dla komfortu Klientów JB Solutions),
 • przesyłamy faktury za usługi JB Solutions.

Formularz kontaktowy

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego