Podatek od najmu

Pod koniec maja 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że kwoty pozyskiwane z najmu i dzierżawy są co do zasady opodatkowane jako najem prywatny, chyba że podatnik zdecydował inaczej. Ustanowienie większej dowolności w tym zakresie to efekt interwencji Rzecznika Małych i Średn...
Czytaj więcej

Polski Nowy Ład – zmiany w CIT

W poprzednim opracowaniu przybliżone zostały najważniejsze zmiany do przepisów podatkowych dotyczących osób fizycznych, które zostały przedstawione w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu. Projekt ten jest w dalszym ciągu na etapie konsultacji i można oczekiwać, że ostateczny kształt przep...
Czytaj więcej

Polski Nowy Ład – zmiany w PIT

W dniu 26 lipca br. został opublikowany oczekiwany od dawna projekt przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu, który istotnie zmieni zasady opodatkowania nie tylko osób fizycznych ale i osób prawnych. Projekt ten będzie przedmiotem licznych dyskusji i należy się spodziewać,...
Czytaj więcej
Rezydencja podatkowa – co warto wiedzieć

Rezydencja podatkowa – co warto wiedzieć?

Osiągasz dochody również poza Polską i zastanawiasz się, gdzie powinieneś zapłacić podatek dochodowy? Wszystko zależy od Twojej rezydencji podatkowej. Dowiedz się, czy decyduje o niej tylko miejsce zamieszkania oraz jak wyglądają zasady rozliczania podatków od osób fizycznych przy osi...
Czytaj więcej