Usługi doradcze a podatek u źródła

Usługi doradcze a podatek u źródła

Coraz częściej polscy przedsiębiorcy nabywają usługi doradcze od podmiotów zagranicznych. Nabywając takie usługi należy jednak pamiętać o obowiązkach związanych z poborem tzw. podatku u źródła. Przepisy dotyczące podatku u źródła Zgodnie z art. 21 ......
Czytaj więcej
Abolicja podatkowa – co to jest Kogo obejmuje

Abolicja podatkowa – co to jest? Kogo obejmuje?

Abolicja podatkowa to termin, który funkcjonuje w dwóch obszarach: najczęściej, choć nieprecyzyjnie, w odniesieniu do podwójnego opodatkowania. Po drugie jest to forma wyjątkowego zmniejszenia obciążeń podatkowych w odniesieniu do dochodów zatajonych przed fiskusem. Najczęściej ......
Czytaj więcej
Estoński CIT 2.0

Estoński CIT 2.0

Od początku 2021 roku w Polsce obowiązuje Estoński CIT, inaczej ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. 1 stycznia 2022 roku, w ramach Polskiego Ładu, wprowadzony zostanie Estoński CIT 2.0, z którego będzie mogło skorzystać więcej ......
Czytaj więcej
Podatek od najmu

Podatek od najmu

Pod koniec maja 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że kwoty pozyskiwane z najmu i dzierżawy są co do zasady opodatkowane jako najem prywatny, chyba że podatnik zdecydował inaczej. Ustanowienie większej dowolności w tym ......
Czytaj więcej

Dopłaty do spółki – aspekty podatkowe

Przepisy Kodeksu spółek handlowych pozwalają na dofinansowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie tylko poprzez podwyższenie jej kapitałów, lecz także przez wniesienie dopłat. Decydując się jednak na dokonanie dopłat do spółki należy wziąć pod uwagę ......
Czytaj więcej

Podatek od sprzedaży detalicznej

Po wydaniu w październiku 2020 r. opinii rzecznik generalnej TSUE, Juliane Kokott (opinia w sprawie C-562/19 P), w myśl której polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE w dziedzinie pomocy państwa, Ministerstwo ......
Czytaj więcej