Polski Ład 2.0

Polski Ład 2.0

Po wielu tygodniach oczekiwania uchwalone zostały przepisy tzw. Polskiego Ładu 2.0. Przepisy ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) zmieniają w ......
Czytaj więcej
Tarcza Antyputinowska

Polski Ład – Tarcza Antyputinowska

W związku z wojną w Ukrainie, obecnie trwają prace nad nowymi przepisami (tzw. Tarcza Antyputinowska), które w dużej mierze będą zmieniać przepisy wprowadzonego 1 stycznia 2022 r. Polskiego Ładu. Przepisy ustawy o podatku dochodowym ......
Czytaj więcej
Polski Nowy Ład - zmiany w przepisach

Polski Ład – zmiany w przepisach

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Jak pokazała praktyka część przepisów ......
Czytaj więcej
Polski Nowy Ład - spółka holdingowa

Polski Ład – spółka holdingowa

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) wprowadzają zupełnie nowy sposób opodatkowania spółek, których głównym celem jest inwestycja w ......
Czytaj więcej
Polski Nowy Ład – grupa VAT

Polski Ład – grupa VAT

Jedną z ciekawszych nowości zaproponowanych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) jest wprowadzenie nowego podmiotu, ......
Czytaj więcej
Polski Nowy Ład – ulgi podatkowe (część I)

Polski Ład – ulgi podatkowe (część I)

Jak wskazywaliśmy w poprzednich opracowaniach przepisy tzw. Polskiego Ładu zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw i większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Oprócz omawianych niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców związanych ze ......
Czytaj więcej