NIP / PESEL dla obcokrajowców

NIP/PESEL dla obcokrajowców

Każdy przedsiębiorca, który w ubiegłym roku zatrudniał osoby fizyczne, wypłacał wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, był zobowiązany do przygotowania informacji o wysokości dochodów osób, z którymi współpracował na w/w zasadach. Pamiętajmy, że jeśli zatrudniamy obcokrajowców w swojej firmie, wypełniając formularze podatkowe, także w ich przypadku musimy podać PESEL lub NIP pracownika.

PESEL i NIP pozwalają na jednoznaczną identyfikację pracownika na terenie Polski, będącego tym samym podatnikiem w naszym kraju. Wypełniając formularz podatkowy, nie wolno nam więc zostawić tego pola pustego ani wpisywać w to miejsce ciągu przypadkowych liczb. W przeciwnym wypadku możemy uniemożliwić, a na pewno utrudnić pracownikowi prawidłowe rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Jako płatnik, mamy obowiązek wypełnić to pole poprawnie, a tym samym umożliwić podatnikowi wygenerowanie, udostępnienie i złożenia jego zeznania podatkowego na stronie podatki.gov.pl, jak również skorzystanie z ewentualnych należnych mu ulg i odliczeń.

Obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce, nie prowadzący tu działalności gospodarczej, nie będący płatnikami VAT oraz płatnikami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, powinni posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Można go uzyskać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania pracownika lub – jeżeli pracownik nie jest zameldowany na terenie Polski – w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W przypadku, gdy obcokrajowiec nie rozpoczął jeszcze pracy w Polsce lub siedziba pracodawcy znajduje się za granicą, wówczas o nadanie numeru PESEL należy wystąpić do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43. W razie niepowodzenia, pozostaje jeszcze wniosek o NIP, składany poprzez formularz NIP-7 do urzędu skarbowego.

Wszystkie niezbędne dokumenty, łącznie ze wzorem wniosku w językach angielskim i ukraińskim, można znaleźć na portalu gov.pl. Znajdują się tam również informacje o potrzebnych danych i dokumentach do złożenia wniosku, opłatach i kolejności działań w tej sprawie.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy