Rok podatkowy 2024-2025 w UK – zmiany, o których musisz wiedzieć

6 kwietnia 2024 roku zaczął się w Wielkiej Brytanii nowy rok podatkowy. Nadeszła więc pora, by zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi na ten rok przez HM Revenue & Customs (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego z ZUSem w jednym). Chociaż nie przeprowadzono żadnej rewolucji, to wdrożono kilka istotnych modyfikacji, które wpłyną na podatników i finanse firm w roku podatkowym 2024-2025. W poniższym artykule omawiamy najważniejsze z nich – zapraszamy do lektury!

Nowe stawki NIC

Od kwietnia 2024 roku obniżone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) w ramach klasy 1 (pracownicy) oraz 4 (samozatrudnieni), zgodnie z poniższymi zasadami:

 • główna stawka składek na ubezpieczenie społeczne klasy 1 została obniżona o 2 punkty procentowe z 10% do 8%, podczas gdy
 • główna stawka składek na ubezpieczenie społeczne klasy 4 została obniżona

w nowym roku podatkowym osoby samozatrudnione nie są zobowiązane do płacenia składek NIC klasy 2. Jednak w pewnych okolicznościach (gdy podatnik nie jest automatycznie uprawniony do państwowych świadczeń składkowych), może nadal dobrowolnie płacić składki NIC klasy 2, aby naliczały mu się świadczenia.

Powyższe zmiany mają uprościć zasady naliczania  składek NIC dla self-employed.

Wyższy próg rejestracji do VAT

Od 1 kwietnia 2024 roku próg rejestracji do VAT wynosi 90 000 GBP, co oznacza wzrost z dotychczasowego poziomu 85 000 GBP. Jednocześnie wzrósł także próg wyrejestrowania – firmy o malejących przychodach mogą od teraz zrobić to przy obrotach wynoszących 88 000 GBP (wcześniej 83 000 GBP).

Jest to pierwsza podwyżka progu VAT od siedmiu lat, która ma wspomóc mniejsze firmy borykające się ze zwiększonymi kosztami, a także ułatwić im rozwój.

Podwyżka płacy minimalnej

Nowe zmiany wdrożone przez HMRC objęły również płacę minimalną, która w Wielkiej Brytanii ustalana jest w zależności od wieku:

 • powyżej 21 roku życia – 11,44 GBP,
 • od 18 do 20 roku życia – 8,60 GBP,
 • poniżej 18 roku życia – 6,40 GBP (ta stawka obowiązuje także praktykantów).

Jednocześnie kwota wolna od podatku (12 570 GBP) i progi podatkowe nie uległy zmianie – zostały zamrożone do 2028 roku. Tym samym stawka podstawowa (Basic Rate) wynosi w dalszym ciągu 20% (i obejmuje zarobki roczne od 12 570 GBP do 50 270 GBP), stawka wyższa (Higher Rate) 40% (zarobki od 50 270 GBP do 125 140 GBP), a stawka dodatkowa (Additional Rate) – 45% (zarobki wynoszące ponad 125 140 GBP). Co to zamrożenie oznacza w kontekście podwyżki płacy minimalnej? Że nawet milion osób w UK zostanie objętych 40% podatkiem.

Obniżka podatku od zysków kapitałowych (CGT)

W ciągu ostatnich kilku lat w Wielkiej Brytanii regularnie zmienia się podatek od zysków kapitałowych od nieruchomości mieszkalnych. W roku podatkowym 2022-23 zysk w wysokości do 12 300 GBP był zwolniony z opłacenia podatku. W zeszłym roku ta kwota została zmniejszona do wysokości 6 000 GBP. Zgodnie z wprowadzonymi od kwietnia 2024 roku przepisami zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych obowiązuje do 3 000 GBP.

Dotychczasowe stawki Capital Gains Tax (CGT) wynosiły więc odpowiednio 18% oraz 28% (w zależności od poziomu dochodu podatnika oraz wysokości zysku). Od 6 kwietnia 2024 roku wyższa stawka (dla zysków od nieruchomości mieszkalnych niekwalifikujących się do ulgi z tytułu prywatnego zamieszkania) została obniżona z 28% do 24%. Pozostałe stawki CGT pozostały bez zmian.

Dlatego, jeśli posiadasz inwestycje poza ISA lub planujesz sprzedać dom czy inne cenne aktywa, powinieneś być świadomy zmniejszenia się kwoty zysku, która będzie zwolniona z podatku.

Obniżka ulgi z tytułu dywidendy

Od kwietnia 2024 roku ulga z tytułu dywidendy została ponownie obniżona – w ubiegłym roku spadła z 2000 GBP do 1000 GPB, a od teraz wynosi zaledwie 500 GBP.

Podwyżki w Child Benefit

Zmiany wprowadzone przez HMRC objęły również tzw. High Income Child Benefit Charge (HICBC), czyli opłatę od zasiłku na dziecko przy wysokich dochodach. W omawianym roku podatkowym próg, od którego zaczyna obowiązywać opłata, wzrósł z 50 000 GBP do 60 000 GBP. Jednocześnie stawka, według której naliczany jest HICBC, została zmniejszona o połowę – z 1% wypłaty zasiłku na dziecko za każde dodatkowe 100 funtów zarobionych powyżej progu do 1% za każde 200 funtów. Co więcej, z zasiłku na dziecko można skorzystać, dopóki rodzic nie zarobi 80 000 GBP lub więcej.

Jednocześnie zasiłek rodzinny wzrósł z 24 GBP do 25,60 GBP dla najstarszego dziecka, podczas gdy stawka dla pozostałych dzieci wzrosła z 15,90 GBP do 16,95 GBP.

Zmiany wdrożone przez HMRC – podsumowanie

Powyższe zmiany to tylko niektóre z najważniejszych kwestii, które wpłyną na podatnika w roku podatkowym 2024-2025. Ważne jest jednak, żebyś jako przedsiębiorca był na bieżąco z wszystkimi modyfikacjami – a w razie potrzeby dostosował swoje procesy biznesowe oraz strategie podatkowe w celu optymalizacji istniejących zobowiązań. W tym celu warto się skontaktować z księgowym oraz doradcą podatkowym wyspecjalizowanym w przepisach UK. Takie osoby będą potrafiły wskazać, w jaki sposób najlepiej działać w tym obszarze, biorąc pod uwagę ostatnie zmiany wdrożone przez HMRC.

Dodatkowe informacje na temat zmian w roku podatkowym 2024-2025 możesz znaleźć na stronie internetowej HM Revenue & Customs (HMRC).

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy