Zmiany w podatkach wrzesień 2018

Pod koniec września rząd przyjął kilka projektów zmian podatkowych. Proponowane są zarówno rozwiązania służące uproszczeniu przepisów, jak i takie, które mają obowiązujące prawo uszczelnić.

Podatnicy PIT:

– zatrudniający współmałżonków lub dzieci, będą mogli ich wynagrodzenie netto zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie potrąca się jedynie składki ZUS od takich wynagrodzeń.

Podatek od niezrealizowanych zysków:

– czyli exit tax, ma obowiązywać osoby fizyczne i prawne zamieszkujące w Polsce co najmniej 5 lat, przenoszące się, albo swoje aktywa za granicę, ale – w przypadku osób fizycznych – limit podniesiono z 2 do 4 mln zł. Czyli podatek będzie ich dotyczyć jeśli przenoszone aktywa przekroczą kwotę 4 mln zł.

Nowością jest również zwrot podatku, w przypadku powrotu do kraju w ciągu 5 lat od przeniesienia aktywów poza Polskę. I dotyczy to również osób fizycznych.

Nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Opodatkowanie CFC

Rząd postanowił, że zagraniczne fundacje, trusty i organizacje o charakterze powierniczym, będą uznawane za zagraniczne spółki kontrolowane. Ma to służyć zablokowaniu wyprowadzania majątku z Polski do tego rodzaju zagranicznych podmiotów. Osoby przenoszące majątek za granicę nie unikną więc ani podatku exit tax, ani CFC, nadal obowiązywać je będzie także opłata od wypłaty środków z fundacji albo trustu.

Raporty optymalizacyjne dla fiskusa

Obowiązkiem raportowania schematów podatkowych objęci są promotorzy (np. doradcy podatkowi), a także ich klienci – w przypadku powołania się przez promotorów na tajemnicę zawodową. Obowiązkiem doradców będzie wskazanie klientom jakie informacje powinni przekazać fiskusowi, Zadecydowano tez o limitach, które mają wpływ na zgłaszanie schematów – bądź brak takiej konieczności.

Stawka CIT

Rząd podtrzymał swoje stanowisko dotyczące obniżenia stawki CIT (z 15 proc. na 9) dla podatników małych i rozpoczynających działalność.

Wydatki eksploatacyjne

Do Sejmu trafił też projekt dotyczący użytkowania aut służbowych. Jeśli samochód będzie używany służbowo i prywatnie, to od przychodu można będzie odliczyć trzy czwarte wydatków eksploatacyjnych.

Inne zmiany

 • zwiększenie preferencji podatkowych dla producentów rolnych sprzedających żywność przetworzoną domowym sposobem;
 • automatyczna zmiana ze stawki 9 proc. na 19 proc. – jeśli w trakcie roku przychody podatnika przekroczą 1,2 mln zł. Dotychczas prawo do niższej stawki  taki podatnik tracił od kolejnego roku podatkowego, nie od razu;
 • wprowadzenie nowej ulgi w CIT, zwanej Innovation Box, albo IP Box. Zakłada ona opodatkowanie 5 proc. składką CIT dochodu z patentów, praw ochronnych na wynalazek, praw z rejestracji wzoru przemysłowego itp.;
 • zmiana zasad poboru podatku u źródła w stosunku do należności przekraczających 2 mln, wypłacanych na rzecz nierezydentów;
 • regulacja zasad opodatkowania kryptowalut;
 • zaostrzenie sankcji wobec podatników unikających opodatkowania;
 • zwolnienie z podatku dochodowego (PIT i CIT) odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenie lub uszkodzenie środkó trwałych (za wyjątkiem samochodów osobowych);
 • zwolnienie z CIT dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych, uzyskanych ze zbycia udziałów, albo akcji innej spółki;
 • zwiększenie limitu przychodów, pozwalającego uznać podatnika za małego dla celów podatku dochodowego;
 • możliwość odliczenia od przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego;
 • możliwość  uwzględnienia przez firmy windykacyjne pełnych kosztów nabycia wierzytelności, już w momencie częściowej spłaty przez dłużnika;
 • zmiana czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT – z trzech na dwa lata;
 • preferencyjne, wspólne rozliczenie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, również w korekcie zeznania rocznego;
 • dopuszczenie przez fiskus kopii certfikatów rezydencji;
 • uwzględnienie wartości zadłużenia, w tym pożyczki, w kosztach uzyskania przychodów, jeśli zobowiązanie będzie wniesione jako wkład do spółdzielni lub spółki.

Jeżeli zasygnalizowane zmiany budzą Państwa zainteresowanie, jeśli chcielibyście Państwo skonsultować wybrane zagadnienia – nasi doradcy są do dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu: http://www.jbsolutions.pl/

Przypominamy jednocześnie, że 2 listopada 2018 r. nasze biuro jest nieczynne.

Podobne wpisy

13 października, 2021

Podatek od najmu