Stosowanie kopii certyfikatu rezydencji

Jedna ze zmian zaproponowanych ostatnio przez Ministerstwo Finansów w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i ordynacji podatkowej, ma szczególne znaczenie dla kontrahentów zagranicznych współpracujących z polskimi firmami. Planowane jest mianowicie ułatwienie stosowania kopii certyfikatu rezydencji.

Rygorystyczne zasady obowiązujące w polskiej praktyce gospodarczej, oznaczają dla podatników dłuższą i bardziej kłopotliwą drogę do uzyskania preferencyjnego opodatkowania.  Niewiele jest  bowiem akceptowanych sposobów na przedstawienie certyfikatu rezydencji, czyli zaświadczenia o miejscu siedziby podatnika.

Certyfikat powinien być  oryginalny i aktualny. Za każdym razem, gdy jest on wymagany, podatnik musi wystąpić z prośbą o wydanie dokumentu do zagranicznych władz podatkowych.

Wszelkie kopie certyfikatu, oświadczenia w formie elektronicznej i pisemnej, skany, odpisy, nie dają podstaw do zwolnienia, albo obniżenia stawki podatku. Zdarza się uwzględnienie w tym celu odpisu certyfikatu rezydencji potwierdzonego notarialnie, albo przez pełnomocnika, ale nie jest to regułą.

Zaś wersja elektroniczna certyfikatu jest akceptowana, jeśli funkcjonuje obok wersji papierowej i obydwie mają równorzędny status.  Albo też, gdy elektroniczny dokument jest jedyną wersją, dostępną  na oficjalnej stronie internetowej zagranicznego urzędu.

Proponowany projekt nowelizacji, przekazany obecnie do prac rządowych, dopuszcza użycie kopii certyfikatu rezydencji, ale na określonych warunkach.

Jakie to warunki, jakiego rodzaju dokumenty będą mogły zyskać aprobatę urzędów podatkowych, na jakie zmiany podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę – na te i na wiele innych pytań związanych z nowelizacją planowaną na 2019 r.  odpowiedzą pracownicy naszej firmy.

Zachęcamy Państwa do kontaktu, zapraszamy na spotkanie z ekspertami: http://www.jbsolutions.pl/

Podobne wpisy

13 października, 2021

Podatek od najmu