Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza Finansowa

W ramach nowych rozwiązań zaproponowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 znalazł się również mechanizm pomocowy udzielany za pośrednictwem Agencji Przemysłu Rozwoju S.A. („ARP”).

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Ustawa”) celem oferowanego wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Poniżej przedstawiamy ogólne założenia programu:

DLA KOGO

 • Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji gospodarczej, tj. u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (rozumianych analogicznie jak w poprzedniej wersji Tarczy, tj. 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy przypadających po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku albo 25% z miesiąca na miesiąc w 2020 r.).
 • Nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów.

JAKA POMOC

 • POŻYCZKA OBROTOWA
  • pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
  • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość;
  • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł;
  • okres finansowania do 6 lat.
 • POŻYCZKA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ
  • pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa;
  • środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności;
  • dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej;
  • okres finansowania do 2 lat.
 • LEASING OPERACYJNY DLA SEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
  • leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych;
  • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto);
  • wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat;
  • pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t;
  • kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta;
  • okres finansowania do 6 lat.

PODSTAWA UDZIELENIA WSPARCIA

 • Umowa zawierana z ARP lub jej spółką zależną.

PROCEDURA

 • Wniosek do ARP, który powinien zostać rozpatrzony w terminie 14 dni (termin instrukcyjny); umowa jest zawierana w terminie 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy.
 • We wniosku należy zawrzeć m.in. informację zawierającą opis planowanych działań w celu ustabilizowania sytuacji ekonomicznej, zgodę na pozyskiwanie danych dotyczących sytuacji finansowej, gromadzonych przez m.in. organy skarbowe, formy zabezpieczenia umowy, zasady raportowania, itd.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia z ARP, w tym warunki otrzymania wsparcia, formularz wniosku oraz opis procedury, można znaleźć na stronie https://www.arp-tarcza.pl/.

Podobne wpisy

13 października, 2021

Podatek od najmu