Podatek od najmu

Podatek od najmu

Pod koniec maja 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że kwoty pozyskiwane z najmu i dzierżawy są co do zasady opodatkowane jako najem prywatny, chyba że podatnik zdecydował inaczej. Ustanowienie większej dowolności w tym zakresie to efekt interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wcześniej tylko najem prywatny mógł być opodatkowany ryczałtem. Według poprzednio obowiązujących przepisów, nawet jeśli podatnik nie wprowadził wynajmowanej nieruchomości do ewidencji środków trwałych, i tak stwierdzano, że prowadzi on działalność gospodarczą. Nie miał zatem prawa do ryczałtu ewidencjonowanego i musiał zapłacić PIT na zasadach ogólnych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniował w sprawie zmiany przepisów na korzystniejsze dla podatników. W swoim wniosku wskazał, że w ustawie PIT nie ma kryteriów, które jednoznacznie klasyfikują najem związany z działalnością gospodarczą, a co za tym idzie, niemożliwe jest rozróżnienie najmu prywatnego i firmowego.

Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, przychody z najmu, a także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze będą teraz zaliczane bez ograniczeń do najmu prywatnego. Jeśli podatnik zakwalifikuje dochód z najmu jako dochód związany z prowadzoną działalnością, można taką kwotę zaliczyć do przychodu firmowego. NSA wskazał, że “przychody z najmu (…) są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej”.

Przyjęta zmiana jest zdecydowanie korzystna dla prowadzących działalność gospodarczą, którzy wynajmują lokale wycofane z działalności gospodarczej i opodatkowują najem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Od teraz organy podatkowe nie będą mogły zakwalifikować przychodu z w/w najmu do przychodu z działalności gospodarczej. Dzięki zmianie ustawy, także w przypadku wynajmu w ramach działalności gospodarczej, zryczałtowany podatek wynosi, identycznie jak przy najmie prywatnym, 8.5% przychodu i 12.5% od kwoty powyżej 100 tys. zł.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy