Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

20 maja bieżącego roku uchwalono ustawę chroniącą nabywców nieruchomości. Ma być ona dodatkowym zabezpieczeniem osób zamierzających zakupić mieszkanie lub dom jednorodzinny. To wynik kilkuletnich prac nad znalezieniem rozwiązania, które uzupełni obowiązującą do tej pory ustawę deweloperską z 2012 roku, która jako główne zabezpieczenie kupującego wskazuje rachunek powierniczy.

Według ustawodawców, nowe przepisy mają na celu ochronę nabywców nieruchomości (domów jednorodzinnych i mieszkań) przed ewentualnymi nieuczciwymi deweloperami. Mają one znaleźć zastosowanie zwłaszcza w wypadku upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowe rachunki powiernicze oraz wycofania się dewelopera z rozpoczęcia inwestycji lub wystosowania przez niego nieuzasadnionej odmowy przeniesienia własności na nabywcę.

Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy w postaci ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego. Ustawa ma objąć wszystkie umowy, które zawierają zobowiązanie dewelopera do wybudowania nieruchomości.

Istotnym zapisem ustawy jest przyznanie nabywcy możliwości do odmowy odbioru lokalu w wypadku stwierdzenia istotnych jego wad. Doprecyzowano też samą procedurę odbioru. Jeśli odbiorca stwierdzi nieistotne wady lokalu, a deweloper nie naprawi ich w ciągu trzech kolejnych ustalonych terminów, klient może zrobić to samodzielnie, a kosztem obciążyć dewelopera.

W ramach nowych przepisów ma powstać Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który będzie zasilany składkami deweloperów, odprowadzanymi od wpłat nabywców dokonywanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy. W przypadku rachunku otwartego, deweloper będzie wpłacał składkę w wysokości do 1%, a w przypadku zamkniętego do 0.1%. Rachunek otwarty zdaje się rozwiązaniem wygodniejszym dla dewelopera, ponieważ zasady wypłacania środków są znacznie mniej rygorystyczne niż ma to miejsce w przypadku rachunku zamkniętego. W przypadku gdy deweloper będzie mierzył się z nieprzewidzianymi problemami w trakcie realizacji inwestycji, uzyska dostęp do pieniędzy, co może ocalić powodzenie przedsięwzięcia.

Prezydent podpisał nowelizację 8 czerwca 2021 roku. Ustawa wejdzie w życie po 12 miesiącach od dnia jej publikacji (1 lipiec 2022 roku), natomiast przepisy zakładające utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego zaczną obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia (31 lipca 2021 roku).

Masz pytania? Napisz do nas!

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego

Podobne wpisy