Kampanie reklamowe na Facebook i Google – jak je rozliczać?

Prowadzenie kampanii reklamowych na Facebooku i w Google to obecnie jedne z najczęściej wybieranych form reklamowania się przez przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonej przez nich firmy. Prawidłowe rozliczenie faktur za Facebook Ads i Google Ads może, zwłaszcza na początku, nastręczać pewnych kłopotów technicznych.

W przypadku tworzenia reklam na Facebooku, pamiętajmy, aby już na etapie tworzenia konta Menedżera Reklam wskazać cel: prywatny lub biznesowy. Od tego zależy późniejsze rozliczanie się za w/w. Jeśli tworzymy reklamy bez celu biznesowego, Facebook automatycznie dolicza do rachunku stawkę VAT, który odprowadza w Irlandii. Stawka podatku zostanie ujęta na fakturze z kwotą będącą ostateczną wysokością wydatków na reklamę.

Jeśli cel tworzonych reklam związany jest z naszym biznesem, będziemy mogli ująć wydatki na Facebook Ads w kosztach uzyskania przychodu. Jeśli faktura zostanie wystawiona nam przez Facebook Ireland Limited, kwota tam widniejąca nie będzie pełna i będziemy musieli doliczyć do niej 23% należnego VATu. Wartość do zapłaty na fakturze w obcej walucie musimy też przeliczyć na złotówki według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Sytuacja będzie dla nas nieco łatwiejsza, jeśli fakturę wystawi nam Facebook Poland sp. z o.o. – wówczas kwota może zawierać podatek VAT, a faktura jest traktowana jak zwykła faktura krajowa.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku transakcji z Google Ads, która również wystawia faktury irlandzkie jako Google Ireland Limited. Sprzedawca nie jest zobligowany do wystawienia faktury z VAT-em, ponieważ to kupujący ma obowiązek naliczyć i odprowadzić podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu prowadzenia działalności.

Bardzo ważną, a nie zawsze docierającą odpowiednio szybko informacją jest to, że niezależnie od tego, czy jesteśmy czynnymi podatnikami VAT czy też nie, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego za wpływy z Facebooka i Google Ads. Musimy zarejestrować się zatem do podatku VAT-UE, nawet jeśli nie jesteśmy płatnikami VAT. Poprzez zakup reklam na Facebooku czy Google przez firmę irlandzką, dokonujemy bowiem transakcji wewnątrzwspólnotowej Unii Europejskiej.

W przypadku transakcji międzynarodowych musimy pamiętać także o podatku u źródła. Jeśli więc platforma Facebook czy Google osiągają przychód na terytorium Polski z tytułu sprzedaży reklam, muszą tam zapłacić podatki, ale to my, jako kupujący, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, wynoszącego 20% kosztu promocji. Możemy tego uniknąć wówczas, gdy jesteśmy rezydentem podatkowym w tym samym kraju, w którym rezydentem podatkowym jest Facebook/Google, czyli w Irlandii. Przepisy umożliwiają również odwołanie się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – w przypadku Facebooka i Google będzie to umowa między Irlandią a Polską. Musimy mieć wówczas również aktualny (tegoroczny) certyfikat rezydencji podatkowej naszego kontrahenta, a właściwie jego kopię. Takim dokumentem możemy posługiwać się w przypadku transakcji do 10 tys. złotych.

Zarówno w przypadku Facebook Ads, jak i Google Ads, faktury są dostępne bezpośrednio na koncie użytkownika. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT otrzymują fakturę za usługi w taki sam sposób, jak “vatowcy”. Poza opłatą faktury wewnętrznej, płacimy również należny VAT, a co więcej, musimy również złożyć deklarację VAT-9M, w której wykażemy tę płatność. Dla osób zwolnionych z VATu może ona stanowić koszt uzyskania przychodu, z kolei dla czynnych VAT-owców będzie ona neutralna, ponieważ nie przyniesie ani zysków, ani strat.

Poniższe podsumowanie ma charakter ogólny. Masz pytania? Napisz do nas!

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego

Podobne wpisy