Znaki towarowe

Znaki towarowe

Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści. Najczęściej prawa ochronnego udziela się na nazwę i/lub logo firmy, co powoduje, iż zgłaszający staje się tym samym ich właścicielem.

Według definicji legalnej, znajdującej się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Patentowego RP, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonego na znaku.

Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej katalog oznaczeń podlegających rejestracji jest otwarty, a tym samym znakami towarowymi mogą być m.in. słowa, grafiki, znaki słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, a nawet kolor czy deseń. Ciekawostką jest, że udało się zarejestrować nawet… zapach świeżo skoszonej trawy do użytku w produkcji piłek tenisowych. Zazwyczaj jednak znaki towarowe pojawiają się w formie wyrazu w wersji z charakterystyczną szatą graficzną (logo) lub bez i jako takie najczęściej podlegają rejestracji.

Wydanie decyzji o rejestracji znaku towarowego sprawia, że jego właściciel uzyskuje ochronę prawną na towary i/lub usługi z tym znakiem. Prawo ochronne na znak towarowy jest najszybszym możliwym sposobem ochrony podmiotu gospodarczego, dzięki któremu często można uniknąć prowadzenia sporów sądowych z innymi podmiotami. Po uzyskaniu decyzji Urzędu Patentowego przedsiębiorca powinien monitorować bazę znaków towarowych, by upewnić się, że żaden podmiot nie wkracza w sferę jego praw. Rozwiązanie takie może okazać się przydatne na przykład wówczas, gdy ktoś świadomie będzie próbował podszyć się pod naszą markę lub nieświadomie stworzy produkt i/lub usługę łudząco podobne w nazwie i/lub logo do naszych. Dysponując świadectwem ochronnym, jesteśmy uprawnieni, by dochodzić swoich praw szybciej i skuteczniej, bez potrzeby inicjowania sporu sądowego.

O możliwości zarejestrowania znaku towarowego warto pomyśleć już na samym początku działalności mając w perspektywie tworzenie podstaw budowania wizerunku oraz reputacji danej marki przedsiębiorstwa. Podjęcie decyzji o czynności rejestracyjnych w obszarze znaku towarowego przed Urzędem Patentowym z pewnością pomoże uniknąć sytuacji, w której po latach prowadzenia firmy, zostaniemy zmuszeni do zmiany jej nazwy.

Warto również z wyprzedzeniem przemyśleć, czy zarejestrować znak słowny, znak słowno-graficzny czy obydwie formy. Rejestracja znaku słownego umożliwi nam zapobieganie szantażowi domenowemu (sytuacji, w której ktoś kupuje domenę z naszą nazwą, by ją nam odsprzedać), użyciu nazwy w reklamach internetowych czy ogłoszeniach w portalach. Zarejestrowany znak słowno-graficzny chroni z kolei wybrane słowo w kontekście określonej szaty graficznej. Taka ochrona okaże się przydatna wtedy, gdy inne przedsiębiorstwo postanowi stworzyć produkt wizualnie podobny do naszego, ale z inną nazwą. Co istotne, jeśli zdecydujemy się na rebranding obejmujący znak towarowy, będziemy musieli po raz kolejny wystąpić do Urzędu Patentowego o jego rejestrację.

Prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP ma charakter terytorialny oraz czasowy. Oznacza to, iż ochrona obowiązuje w granicach terytorium Polski przez 10 lat. Rozszerzenie zasięgu ochrony dla danego znaku towarowego można dokonać m.in. poprzez tzw. system madrycki, umożliwiający zgłoszenie znaku w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Ze szczegółowym cennikiem opłat zgłoszeniowych można zapoznać się na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Klasy towarowe: dlaczego są tak istotne w kontekście znaków towarowych?
  12 lipca, 2022

  Klasy towarowe