Ulga na zakup mieszkania

Ulga na zakup mieszkania

Chcesz kupić kilka mieszkań, żeby je później wynajmować? Chcesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Oczywiście jest to możliwe, ale tylko dla nieruchomości, która będzie przeznaczona na Twoje potrzeby mieszkaniowe. Dlaczego? Ulga mieszkaniowa przeznaczona jest dla podatników, którzy po zakupie mieszkania przeznaczają je do swoich celów mieszkaniowych. Nie jest możliwym i wytłumaczalnym, iż podatnik w tym samym czasie mieszka na przykład w trzech mieszkaniach jednocześnie i jest to konieczne do zaspokojenia jego potrzeb.

Z początkiem lipca zapadł wyrok w sprawie dotyczącej podatniczki, która chciała skorzystać z wyżej wymienionej ulgi. Niestety Urząd Skarbowy po otrzymaniu deklaracji podatkowej wszczął postepowanie wyjaśniające. Sprawa dotyczyła sprzedaży gruntu nabytego w spadku. Podatniczka za pieniądze ze sprzedaży między innymi kupiła i wyremontowała trzy mieszkania. Następnie te lokale mieszkalne zostały przez nią wynajęte. Ewidentnie i niezaprzeczalnie celem tej podatniczki były kwestie zarobkowe, a nie realizacja własnych potrzeb mieszkaniowych.

Należy pamiętać, że cel zarobkowy, nie uprawnia nas do skorzystania z ulgi. Podatnik ma prawo do ulgi na zakup nieruchomości co do zasady tylko i wyłącznie, jeżeli sam w niej zamieszka.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy