Odroczenie Krajowego Systemu e-Faktur

Odroczenie Krajowego Systemu e-Faktur

Wielu podatników przygotowywało się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów system, który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną pozwalającą na wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych. System ten funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. i dotychczas był dobrowolny dla podatników.
W przeciwieństwie do faktur elektronicznych, które najczęściej są w formacie PDF, faktury w systemie KSeF mają format XML. Faktury ustrukturyzowane będzie można wystawiać z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów lub przy użyciu programów komercyjnych.

Poza wystawianiem, przesyłaniem i otrzymywaniem faktur ustrukturyzowanych KSeF posiada również funkcje ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system oraz weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury. Numer KSeF to unikalny numer każdej faktury wystawionej w systemie, różny od numeru nadanego przez podatnika.

Od 1 lipca 2024 r. korzystanie z KSeF miało być, co do zasady, obligatoryjne dla podatników.

Błędy systemu KSeF i odroczenie terminu

W ramach zleconego przez Ministerstwo Finansów audytu zostały zidentyfikowane błędy wydajności Krajowego Systemu e-Faktur, które spowodowały, że obligatoryjne stosowanie KSeF zostało odroczone. Podatnicy mogą jednak cały czas dobrowolnie korzystać z tego systemu.

Co istotne jednak, podkreślono, że nie jest planowana rezygnacja z wdrożenia KSeF w wersji obligatoryjnej.

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów zapowiedziało przygotowanie kompendium wiedzy na temat Krajowego Systemu e-Faktur. Planowane jest opublikowanie podręcznika KSeF, w którym zostaną przedstawione kluczowe zagadnienia związane z obowiązkowym e-fakturowaniem. Podręcznik będzie zawierał wytyczne dotyczące między innymi nadawania uprawnień do korzystania z KSeF i uwierzytelnienia w systemie. Przedsiębiorcy będą mogli zaznajomić się z zasadami wystawiania e-faktur, ich otrzymywania oraz uzyskaniem dostępu do faktur. Opisane zostaną także nowe funkcjonalności systemu np. kody QR czy generowanie identyfikatorów zbiorczych.

Co z poniesionymi kosztami?

Wielu podatników zastanawia się czy Ministerstwo Finansów przewiduje jakieś wsparcie dla przedsiębiorców w związku z kosztami, które ponieśli na wdrożenie KSeF. Niestety, w świetle udostępnianych informacji nie są planowane jakieś specjalne działania wspierające, poza tym, że wskazano, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą uwzględnić koszty wdrożenia KSeF w podatku dochodowym, a podatnicy VAT czynni mogą dokonać odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów towarów i usług związanych z wdrożeniem KSeF.

Kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Obecnie nie jest znana data wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów wskazanie nowej daty obowiązkowego KSeF planowane jest na przełomie kwietnia i maja br.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy