Polski Nowy Ład - zmiany w CIT

Polski Ład – zmiany w CIT

W poprzednim opracowaniu przybliżone zostały najważniejsze zmiany do przepisów podatkowych dotyczących osób fizycznych, które zostały przedstawione w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu. Projekt ten jest w dalszym ciągu na etapie konsultacji i można oczekiwać, ......
Czytaj więcej
Polski Nowy Ład - zmiany w PIT

Polski Ład – zmiany w PIT

W dniu 26 lipca br. został opublikowany oczekiwany od dawna projekt przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu, który istotnie zmieni zasady opodatkowania nie tylko osób fizycznych ale i osób prawnych. Projekt ten ......
Czytaj więcej