Tarcza antykryzysowa w podatkach

Odpowiadając na sytuację kryzysową i problemy wielu przedsiębiorców Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej Rozwiązania MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej, które podsumowują podstawowe ułatwienia dotyczące regulowania zobowiązań podatkowych w trakcie obecnego stanu epidemii. Realizacją założeń tarczy antykryzysowej w podatkach jest projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2020 r. („Projekt”).

Poniżej podsumowanie wybranych regulacji Tarczy Antykryzysowej w podatkach zawartych w Projekcie:

  • Wydłużenie terminu na wpłatę zaliczek od wynagrodzeń – planuje się wydłużenie terminu dla pracodawców na wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od m.in. wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
  • Zawieszenie kontroli i postępowań – planuje się wprowadzenie przepisów zgodnie, z którymi organ może zawiesić, z urzędu albo na wniosek podatnika, toczące się kontrole podatkowe i celno-skarbowej oraz postępowania podatkowe.
  • Rozliczenie strat podatkowych – podatnicy, którzy ponieśli stratę podatkową w 2020 r. oraz których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r., będą uprawnieni do odliczenia straty powstałej w 2020 r. od dochodu z 2019 r. do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).
  • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – podatnicy którzy ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, nie będą zobowiązani do zwiększania zaliczek na podatek dochodowy w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami.
  • Darowizny na walkę z koronawirusem – podatnicy, którzy przekażą darowizny rzeczowe lub pieniężne na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem koronawirusa dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także darowizny przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, będą mogli odliczyć ich wartość od dochodu.
  • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych – Mali podatnicy, którzy korzystają w 2020 r. z możliwości wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
  • Przedłużenie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych – Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, będzie mógł określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowoś

Do innych interesujących kwestii uregulowanych w Projekcie należy zaliczyć wydłużenie terminu na wydanie interpretacji podatkowych o trzy miesiące (a w pewnych sytuacjach, nawet o sześć miesięcy), przesunięcie terminu zapłaty minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych za marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. oraz zwolnienie z PCC umów pożyczek zawieranych przez poszkodowanych przedsiębiorców. Należy się spodziewać, że nowe przepisy wejdą w życie pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Oprócz nowych regulacji należy przypomnieć, że podatnicy mogą korzystać z ulg przewidzianych w Ordynacji podatkowej, tj. (i) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty; (ii) odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych; lub (iii) umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych.

Podobne wpisy

13 października, 2021

Podatek od najmu