OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z ZAPYTANIEM KONTAKTOWYM

Aktualny na dzień 24 czerwca 2022 roku.

Administratorem Twoich danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna  11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z odpowiedzą na zapytanie kontaktowe.

 1. W kwestiach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres mailowy info@jbsolutions.pl. W tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. Określonym w treści zgody, to jest kontaktu ofertowego na podstawie dobrowolnego przekazania danych kontaktowych, w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu osoby kontaktującej się. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z działaniami podjętymi w celu określonym lub w celach określonych w treści zgody, które Pani/Pan dobrowolnie wyrazi lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w następujących okresach w zależności od celu:
  1. W celu określonym w treści zgody – do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody.
  2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z działaniami podjętymi w celu określonym lub w celach określonych w treści zgody lub zgód i roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu.
 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w celu dalszego kontaktu marketingowego czy handlowego.
 5. Dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom trzecim w celach kontaktu marketingowego czy handlowego. Odbiorcami Pana/Pani Danych osobowych mogą być podmioty w ramach naszej grupy przedsiębiorstw (oznacza to wszystkie zależne spółki) oraz świadczące usługi dla Administratora, w tym w ramach rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w naszej grupie przedsiębiorstw.
 6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych było dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

Kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych jest:

JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna  11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637

E mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).