IP BOX - obniż swój podatek do 5%

IP BOX – obniż podatek do 5%

Od początku 2019 roku dochody z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej są objęte tzw. ulgą IP BOX. W praktyce oznacza to preferencyjną, 5-procentową stawkę CIT/PIT dla przedsiębiorców, którzy tworzą m.in. patenty i prawa autorskie do programu komputerowego. Dotyczy to więc przede wszystkim osób związanych z branżą IT.

IP BOX to ulga dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową (tzw. B+R) oraz wytwarzających kwalifikowane IP (Intellectual Property), do których należą między innymi patenty i prawa autorskie do programu komputerowego. Obydwa warunki muszą być spełnione jednocześnie. Ciekawostką jest jednak, że podczas gdy w innych krajach oferujących podobną formę ulgi, działalność badawcza musi być połączona z rozwojową, w Polsce wystarczy, że będzie ona badawcza LUB rozwojowa.

Jako że trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, co dokładnie podlega pod definicję programu komputerowego ze względu na różnorodność aktywności deweloperskich, aby skorzystać z ulgi IP BOX, dobrze jest złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Preferencyjne opodatkowanie ma na celu wsparcie rynku nowych technologii i zwiększenie świadomości przedsiębiorstw w zakresie praw IP jako źródeł dochodu. Podatnik objęty ulgą płaci tylko 5% podatku od dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej zamiast wcześniej należnego, wyższego PIT lub CIT w wysokości od 9 do 32%, w zależności od formy rozliczenia.

Co ciekawe, podatnicy którzy uzyskują dochody z tytułu praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania covid19, mogą nawet rozliczać ulgę w trakcie roku podatkowego. Pozostali mogą zrobić to dopiero w zeznaniu podatkowym, co jednak wciąż jest bardzo dużym przywilejem. Z ulgi może skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości i formy prawnej.

Oprócz tego, że należy spełnić kryteria formalne, przedsiębiorca podlega też wymogowi typowo technicznemu, jakim jest konieczność prowadzenia szczegółowej ewidencji podatkowej wyodrębnionej do celów IP BOX, która ma kluczowe znaczenie dla możliwości rozliczenia ulgi IP BOX.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie ulgi IP BOX, jeśli chcesz skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, potrzebujesz profesjonalnej porady i analizy i przeprowadzenia przez ten proces.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy