Optymalizacja podatkowa – co to jest

Optymalizacja podatkowa – co to jest? Jakie są metody?

Bardzo często, gdyby pieniądze przeznaczane na opłacenie podatków firma mogła przeznaczyć na rozwój swojej działalności gospodarczej, zbudowałaby znacznie lepszą pozycję rynkową i zwiększyła konkurencyjność. Aby wykorzystać takie możliwości, trzeba podjąć proces optymalizacji podatkowej.

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa jest to ogólna nazwa, którą opisuje się działania mające na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych firmy oraz zwiększenie płynności. Legalna optymalizacja podatkowa polega wyłącznie na wykorzystaniu możliwości danych przez zapisy prawa podatkowego i sprowadza się do kwestii związanych z odpowiednim zarządzaniem organizacją od strony formalnej oraz finansowej.

W jakim celu optymalizuje się podatki?

Celem optymalizacji podatkowej nie jest unikanie opodatkowania, tylko działanie w granicach prawa po to, żeby zwiększyć płynność i unikanie obciążeń podatkowych, które pojawiają się wskutek niewłaściwych decyzji biznesowych. Co konkretnie można osiągnąć?

 • Zwiększenie płynności i możliwości inwestycyjnych i rozwojowych firmy.
 • Zapewnienie optymalnego cash-flow na wszystkich poziomach działalności.
 • Uproszczenie rozliczeń oraz zarządzania finansami firmy.
 • Tworzenie „poduszki” finansowej, która daje poczucie bezpieczeństwa  a także ułatwia pozyskanie finansowania zewnętrznego.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia biznesu dla wspólników oraz ułatwienie późniejszej sukcesji przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu lub przygotowanie do sprzedaży przedsiębiorstwa.
 • Dostosowanie firmy do zmieniających się realiów gospodarczych.

Głównym celem optymalizacji podatkowej jest uwolnienie środków, które przeznaczane są na spłatę obciążeń podatkowych, jakie nie wystąpiłyby, gdyby nie podjęto pewnych decyzji organizacyjnych i finansowych.

Jakich podmiotów może dotyczyć optymalizacja podatkowa?

Optymalizację podatkową mogą przeprowadzić wszystkie podmioty, im bardziej jednak złożona struktura i im więcej różnych obciążeń powstaje w toku działalności, tym większe jest prawdopodobieństwo uzyskania wymiernych korzyści, na przykład:

 • Korporacje wykorzystują międzynarodowe planowanie podatkowe, aby optymalizować przepływy transgraniczne.
 • Spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna działająca na kilku rynkach może korzystać z przepisów prawa podatkowego, aby unikać podwójnego opodatkowania.
 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wybierając różne formy opodatkowania, mogą zmieniać wysokość należnego podatku dochodowego.
 • Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przenieść lub przekształcić swoją działalność operacyjną na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Optymalizacja podatkowa jest możliwa nie tylko w przypadku samodzielnych podmiotów, ale też w przypadku osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz innych organizacji, w tym NGO.

Czym się różni optymalizacja podatkowa od unikania opodatkowania?

Różnica między optymalizacją podatkową a unikaniem opodatkowania jest prosta: pierwsza jest całkowicie legalna i polega na wykorzystaniu możliwości pozostawionych w prawie, natomiast druga jest działaniem na szkodę skarbu państwa i na przykład wykorzystaniem rajów podatkowych, aby nie płacić podatków należnych. Optymalizacja wpływa na wysokość podatku należnego, unikanie opodatkowanie – w ogólnym ujęciu – ukrywa dochody lub sztucznie zaniża należności.

Metody optymalizacji podatkowej – przykłady

Planowanie podatkowe. Ma miejsce wtedy, kiedy podatnik, uwzględniając dane historyczne, bieżące oraz prognozowane, zapobiega powstawaniu nadmiernych obciążeń podatkowych. Może je jednak okresowo nawet zwiększyć, aby uzyskać np. korzystniejszą pozycję kredytową.

Oszczędzanie podatkowe. Ta metoda nie wpływa na wysokość podatku, ale na przykład na czas i sposób zapłaty lub rozliczenia, jak choćby zmiana z rozliczenia memoriałowego na kasowe czy skorzystanie z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy.

Obniżanie obciążeń podatkowych. Można wykorzystać ulgi i odliczenia, aby w pełni legalna optymalizacja podatkowa pozwoliła na przykład za podwyższenie kosztów uzyskania przychodu i obniżenie podstawy opodatkowania.

Przykłady optymalizacji podatkowej

Optymalizację podatkową przeprowadza się, uwzględniając możliwości istniejące w danych okolicznościach gospodarczych, więc wachlarz dostępnych możliwości zmienia się w zależności od formy czy skali działalności.

 • Część firm budowlanych może rozliczać podatek dochodowy ryczałtem (5,5%) lub przejść na podatek liniowy (19%). Choć pierwsze rozwiązanie wydaje się korzystniejsze, niskie podatki mogą uniemożliwiać skorzystanie z ulg, więc optymalizacja podatkowa musi uwzględnić obliczenia przeprowadzone dla obu scenariuszy.
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność operacyjną poprzez sp. z o.o. może jednocześnie wykonywać zlecenia na rzecz sp. z o.o., której jest udziałowcem i w ten sposób uzyskiwać realna stopę opodatkowania na poziomie np. 8-9%.
 • Firmy prowadzące działalność w kilku krajach, mogą niektóre aktywa i pasywa księgować zgodnie z obowiązującym prawem i jednocześnie unikać podwójnego opodatkowania.
 • Podatnik może wykonać szereg czynności, aby na przykład połączyć źródła uzyskiwanego dochodu, stosując zasady ogólne, aby finalnie uzyskać niższą kwotę należnego podatku.
 • Przedsiębiorca, który wypracował określoną markę może czerpać pożytki z tytułu dzierżawy znaku towarowego, opodatkowując taki dochód stawką 8,5%.

Odpowiednio dopasowane metody optymalizacji pozwalają na to, żeby osoby fizyczne, spółki i organizacje mogły uniknąć opodatkowania i uzyskać więcej środków. Znajomość prawa pozwala wykorzystać w niektórych przypadkach nawet takie instrumenty jak konto oszczędnościowe czy różne produkty emerytalne, aby dokonać stosownych odliczeń.

Czy optymalizacja podatkowa może być nielegalna?

Zasadniczo nie – optymalizacja podatkowa polega na wykorzystaniu możliwości, jakie daje ordynacja podatkowa i inne przepisy. Jednak zbyt agresywne działania, które wykorzystują wątpliwe interpretacje, mogą być określone już jako oszustwo podatkowe i jako takie oczywiście są nielegalne oraz podlegają karze. W niektórych przypadkach stosowanie określonych schematów podatkowych musi być również zgłoszone np. do Krajowej Administracji Skarbowej. Tak długo, jak optymalizacja jest przeprowadzona zgodnie z przepisami, tak długo jest zupełnie legalna i bezpieczna.

Bądź bezpieczny, płać mniej!

Podatki są konieczne, a uchylanie się od opodatkowania to zawsze zły pomysł, jednak optymalizować obciążenia podatkowe można i warto. Skontaktuj się z ekspertami JB Solutions, a znajdziemy sposób, aby uwolnić środki związane w płaconych przez Ciebie podatkach.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy