ZUS wyrównuje nadpłaty składek związane z tarczą antykryzysową
  • 5 października, 2020

ZUS wyrównuje nadpłaty składek związane z tarczą antykryzysową

Począwszy od 20 września 2020 roku, ZUS wyrównuje nadpłaty składek związane z tarczą antykryzysową. Przedsiębiorcy, którzy wnieśli opłaty za kwiecień i maj, choć nie musieli tego robić, otrzymają zwrot wpłaconych środków lub – wedle uznania – mogą zaliczyć je na poczet kolejnych zobowiązań.

Zwolnienie ze składek ZUS okazało się jedną z najbardziej przydatnych form wsparcia dla przedsiębiorców, których dotknęły skutki pandemii koronawirusa COVID-19. Dzięki tarczy antykryzysowej można było uzyskać pełne lub 50-procentowe zwolnienie ze składek.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniował w sprawie nadpłat składek płatników, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku, a posiadali wcześniejszą nadpłatę z tytułu opłacania tychże. Wcześniej można było jedynie uzyskać zwrot nadpłaconych środków za marzec i to wyłącznie wówczas, gdy płatnik wnioskował o to przed upływem terminu opłacenia składek kwietniowych. Za kwiecień i maj zwolnieniu podlegały jedynie składki jeszcze niewpłacone: umorzenie było pomniejszane o kwotę, która na koncie płatnika widniała jako opłacona.

Wielu przedsiębiorców, nie mając pewności, czy pomoc zostanie im przyznana, zdążyło opłacić należne składki. Ze względu na mało precyzyjne przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszał im wysokość udzielanej pomocy o kwotę nadpłaty, co zdaniem rzecznika naruszyło ustawę Prawo przedsiębiorców. Dokument ten ustanawia, że postępowanie wobec przedsiębiorcy powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej, zgodnie z zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Wcześniej obowiązujące przepisy nie dopuszczały możliwości zwrotu nadpłaconych środków.

Szczęśliwie dla przedsiębiorców, ZUS przychylił się do tej rekomendacji. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gertruda Uścińska, poinformowała, że nowelizacja przepisów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców. Co istotne, sprawy zostaną rozpatrzone z urzędu zgodnie z ustawowo wyznaczonym terminem; płatnicy nie muszą składać wniosków o ponowne rozpatrzenie ich wniosków. O decyzji zostaną poinformowani za pośrednictwem PUE – Platformy Usług Elektronicznych lub pocztą.

Z nowych przepisów może skorzystać aż 800 tysięcy przedsiębiorców, którzy ze względu na występującą nadpłatę w składkach otrzymali pomoc w mniejszej wysokości niż przewidywana. Zwrot lub przywrócenie nadpłaty należy się płatnikom, którzy złożyli wnioski o umorzenie składek przed 30 czerwca.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy