ZUS rozdaje pieniądze! Popraw warunki pracy w swojej firmie.

Jak zaoszczędzić pieniądze, a przy tym poprawić warunki pracy w swojej firmie?

Z taką propozycją przychodzi do przedsiębiorców ZUS. Dlaczego? Cel całej akcji jest bardzo prosty – zwiększenie świadomości i poprawa ochrony zbiorowej, ale również indywidualnej. Tylko do 23 sierpnia właściciele firm mają czas na złożenie wniosków o dotację z ZUS na prewencję BHP. Dofinansowanie będzie zrealizowane w 2019 roku.

Zapewne wielu z Was dziwi fakt możliwości otrzymania dofinansowania ze strony ZUS, ale należy zaznaczyć, że nie jest to taka pierwsza akcja.

Jakie należy spełnić warunki i na co mogą być przeznaczone pieniądze z dofinansowania?

Właśnie teraz w lipcu ruszył kolejny nabór wniosków. Dotacje z ZUS dla firm mają na celu realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Brana jest między innymi pod uwagę kategoria ryzykawystępującego w danym miejscu oraz województwie, w którym działa firma. ZUS ma również oceniać na ile dany projekt poprawy warunków BHP jest innowacyjny. Nie podlega wątpliwości – żeby wygrać konkurs, firma musi przedstawić swój projekt i rozwiązania zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w danej działalności. Należy cały czas pamiętać, że dofinansowane będą tylko rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Działania w projektach inwestycyjnych, na które można otrzymać z ZUS dotację na poprawę warunków pracy to modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zakup, montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy:

 1. osłon do niebezpiecznych stref maszyn,
 2. optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych),
 3. przyrządów ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi),
 4. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych lub wyłączania awaryjnego),
 5. kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno – izolacyjnych obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 6. wyrobów BHP przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów, neutralizatorów elektryczności statycznej),
 7. urządzeń oczyszczających powietrze (filtrów, filtropochłaniaczy),
 8. systemów i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki),
 9. instalacji elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 10. urządzeń BHP służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (podestów, platform, podnośników),
 11. dofinansowanie maszyn służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków (np. dofinansowanie z zus na wózek widłowy),
 12. dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 13. dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika:
 • ochrona przeciwpyłowa
 • kombinezon roboczy
 • ochrona słuchu
 • ochrona dróg oddechowych
 • rękawice ochronne
 • ochrona na wysokości
 • obuwie robocze
 • ochrona oczu.

Na jakie kwoty można liczyć?

Minimalna kwota dotacji, o którą pracodawca może się ubiegać, wynosi 5 tys. zł, a maksymalna — 500 tys. zł — i zależy od tego, czy jest przedsiębiorcą mikro, małym, średnim lub dużym oraz od liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Przyznane środki finansowe można wykorzystać na działania związane z zapobieganiem wypadków przy pracy, zmniejszenie zagrożenia związanego z chorobami zawodowym, redukcją niekorzystnego odziaływania szkodliwych czynników.

WAŻNE!
Do konkursu może przystąpić pracodawca, który nie zalega ze składkami ubezpieczeniowymi i podatkami, nie jest w upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, ani nie jest objęty postępowaniem upadłościowym lub układowym z wierzycielem. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: www.zus.pl.

Chcesz przygotować taki wniosek? Nie wiesz jak się do tego zabrać lub po prostu nie masz czasu? Przygotowanie wniosku ZUS o dofinansowanie BHP warto powierzyć specjalistom z doświadczaniem. Pamiętaj, że pula środków na dofinansowanie jest ograniczona – przeznaczono na to 50 mln zł oraz ograniczenie czasowe, które zamyka składanie wniosków do 23 sierpnia. Zapraszamy do konsultacji w naszych biurach, gdzie wykonujemy taką usługę i gdzie zajmiemy się tym kompleksowo lub prosimy o kontakt na adres e-mail: recapcja@jbsolutions.pl

Podobne wpisy

Tarcza antykryzysowa 3.0
24 czerwca, 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0

Tarcza antykryzysowa 3.0
18 kwietnia, 2020

Tarcza antykryzysowa 2.0