ZUS na raty – ułóż się z ZUS

UKŁAD RATALNY – ZUS na raty

Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą o tym, że istnieje możliwość rozłożenia na raty spłaty zaległych składek. Skorzystanie z ulgi, która polega na rozłożeniu zadłużenia na raty, daje możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie. Powoduje również, że ZUS zawiesi prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne. W jaki sposób ubiegać się o ZUS na raty?

Jak rozłożyć na raty spłatę zadłużenia w ZUS ?

W sytuacji, gdy trudna sytuacja finansowa firmy nie pozwala na spłatę długu jednorazowo, szansą na uniknięcie konsekwencji w związku z odkładaniem terminu spłaty jest wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o rozłożenie zobowiązania na raty. Oto, co powinien zawierać wniosek o ZUS na raty:

  • informację o tym, co płatnik chce, aby ZUS rozłożył na raty (okres zadłużenia, kwota zadłużenia),
  • propozycję spłaty zadłużenia – termin płatności rat, ich liczbę i wysokość,
  • powód zaprzestania (lub niepełnego) opłacania składek,
  • wyczerpującą informację i uzasadnienie wskazujące, że płatnik nie jest w stanie jednorazowo uregulować zadłużenia,
  • określenie rodzaju pomocy publicznej, o jaką się płatnik ubiega, jeżeli nadal jest przedsiębiorcą.

 

ZUS na raty – o czym warto pamiętać?

Do wniosku o rozłożeniu zaległości na raty należy dołączyć:

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej,
  • dokumenty obrazujące kondycję finansową płatnika oraz możliwości płatnicze (np. roczne zeznania PIT za ostatni rok, wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub sprawozdania finansowe – za ostatnie 3 lata),
  • dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeżeli płatnik nadal jest przedsiębiorcą.

Zakres pozostałych dokumentów, jakie powinien płatnik dołączyć do wniosku, zależy od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. Uwzględniając powyższe, pracownik ZUS ustali, jakie dokumenty dodatkowo powinny być złożone i poinformuje o tym płatnika. Wszystkie wymagane formularze płatnik może pobrać na stronie ZUS.

Jakie są korzyści z rozłożenia spłaty zadłużenia ZUS na raty ?

Zawarcie układu ratalnego z ZUS pozwala przedsiębiorcy uniknąć: naliczania stale rosnących odsetek od zaległości, często uciążliwego dla prowadzenia działalności postępowania egzekucyjnego.

Co bardzo ważne przedsiębiorca, który dotrzymuje warunków zawartego układu ratalnego, otrzyma od ZUS zaświadczenie o niezaleganiu, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku ubiegania się o finansowanie w bankach.

ZUS na raty dzięki JB Solutions

Jako doświadczona firma księgowo-doradcza z powodzeniem przeprowadziliśmy wiele firm przez cały proces, od złożenia wniosku do podpisania umowy z ZUS. Skontaktuj się z nami, ponieważ chętnie pomożemy Tobie w zawarciu układu ratalnego z ZUS, dzięki któremu zyskasz zarówno spokój, jak i poczucie bezpieczeństwa.

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Czekaj...

Podobne wpisy

JDG czy Sp. z o. o.
16 marca, 2021

JDG czy Sp. z o. o.