ZUS na raty – spłata zaległych składek

ZUS na raty – spłata zaległych składek

Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą o tym, że istnieje możliwość rozłożenia na raty spłaty zaległych składek. Skorzystanie z ulgi, która polega na rozłożeniu zadłużenia na raty, daje możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie. Powoduje również, że ZUS zawiesi prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne. W jaki sposób ubiegać się o ZUS na raty?

Jak rozłożyć na raty spłatę zadłużenia w ZUS ?

W sytuacji, gdy trudna sytuacja finansowa firmy nie pozwala na spłatę długu jednorazowo, szansą na uniknięcie konsekwencji w związku z odkładaniem terminu spłaty jest wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o rozłożenie zobowiązania na raty. Oto, co powinien zawierać wniosek o ZUS na raty:

 • informację o tym, co płatnik chce, aby ZUS rozłożył na raty (okres zadłużenia, kwota zadłużenia);
 • propozycję spłaty zadłużenia – termin płatności rat, ich liczbę i wysokość;
 • powód zaprzestania (lub niepełnego) opłacania składek;
 • wyczerpującą informację i uzasadnienie wskazujące, że płatnik nie jest w stanie jednorazowo uregulować zadłużenia;
 • określenie rodzaju pomocy publicznej, o jaką się płatnik ubiega, jeżeli nadal jest przedsiębiorcą.

ZUS na raty – o czym warto pamiętać?

Do wniosku o rozłożeniu zaległości na raty należy dołączyć:

 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej;
 • dokumenty obrazujące kondycję finansową płatnika oraz możliwości płatnicze (np. roczne zeznania PIT za ostatni rok, wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub sprawozdania finansowe – za ostatnie 3 lata);
 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeżeli płatnik nadal jest przedsiębiorcą.

Zakres pozostałych dokumentów, jakie powinien płatnik dołączyć do wniosku, zależy od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. Uwzględniając powyższe, pracownik ZUS ustali, jakie dokumenty dodatkowo powinny być złożone i poinformuje o tym płatnika. Wszystkie wymagane formularze płatnik może pobrać na stronie ZUS.

Jakie są korzyści z rozłożenia spłaty zadłużenia ZUS na raty?

Zawarcie układu ratalnego z ZUS pozwala przedsiębiorcy uniknąć: naliczania stale rosnących odsetek od zaległości, często uciążliwego dla prowadzenia działalności postępowania egzekucyjnego.

Co bardzo ważne przedsiębiorca, który dotrzymuje warunków zawartego układu ratalnego, otrzyma od ZUS zaświadczenie o niezaleganiu, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku ubiegania się o finansowanie w bankach.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy