Audyt kadrowo – płacowy w firmie

Niełatwe jest życie pracodawców. Z faktu zatrudniania pracowników wynika obowiązek prowadzenia przez firmę rzetelnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Na audyt kadrowo-płacowy składają się m.in. akta osobowe osób zatrudnionych, szkolenia BHP, ewidencja urlopów i nieobecności chorobowych, czas pracy, lista płac, zgłoszenia do ZUS, a także wszelkie rozliczenia, w tym podatkowe. Dokumentacja ta podlega kontroli przez wiele instytucji państwowych (PIP, Urząd Skarbowy, ZUS, Straż Graniczna, UODO, Sanepid). Wszelkie, nawet najmniejsze nieprawidłowości w tym obszarze mogą zainicjować ciąg poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Co zrobić, aby ich uniknąć?

Czy audyt kadrowo-płacowy warto outsourcingować?

Warto poddać procedury kadrowo-płacowe zewnętrznej, niezależnej weryfikacji. Kompleksowy audyt kadrowo-płacowy wykonany przez ekspertów pozwoli wyeliminować możliwe błędy oraz zoptymalizować procedury związane z obsługą pracowników. To także możliwość wprowadzenia stosownych korekt przed ewentualną kontrolą ze strony urzędów.

Zlecenie na audyt kadrowo-płacowy może pochodzić z każdego przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników, bądź zleceniobiorców. Kontrola taka jest rekomendowana również dużym podmiotom gospodarczym, nawet jeśli te dysponują własnym działem kadrowo-płacowym. W niektórych przypadkach jedynie obiektywna, zewnętrzna weryfikacja pozwoli prawidłowo ocenić sposób prowadzenia dokumentacji, jak i politykę kadrową firmy. Podsumowaniem audytu jest pisemny raport wraz z wnioskami i rekomendacjami oraz wzorami dokumentów.

Po co audyt kadrowo-płacowy?

Audyt pozwoli wskazać i wyeliminować nieprawidłowości w dokumentacji kadrowej, jak również w procedurach związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników. Ponadto zweryfikuje zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym, określi obecną kondycję firmy w obszarze kadr i płac oraz zasugeruje ewentualne modyfikacje. Pozwolą one usprawnić obsługę kadrową i płacową zatrudnionych w firmie osób oraz finalnie obniżą koszty zatrudnienia. Audyt tak ważnego dla przedsiębiorstwa obszaru warto powierzyć doświadczonemu zespołowi.

Komu zlecić audyt kadrowo-płacowy w firmie?

JB Solutions Sp. z o.o. świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi doradztwa w zakresie prawa pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie audytowania i opracowywania bezpiecznych dla pracodawców wzorów dokumentów personalnych. Jeżeli chcielibyście Państwo zweryfikować, czy właściwie spełniacie obowiązki pracodawcy, zapraszamy do kontaktu.

Czekaj...

 

Podobne wpisy

Tarcza antykryzysowa 3.0
24 czerwca, 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0