Wydatki na środek transportu a koszty podatkowe przedsiębiorcy

Wydatki na środek transportu a koszty podatkowe przedsiębiorcy

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej często konieczne jest przemieszczanie się na spotkania z klientami lub kontrahentami. W tym celu przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują samochody, samoloty lub pociągi. Jednakże, czasami bardziej ekonomiczne i efektywne jest skorzystanie z mniejszego środka transportu, np. motocykla, roweru czy hulajnogi. Powstaje jednak pytanie czy taki mniej standardowy wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności.

Przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1. Żaden jednak z przepisów art. 23 nie wskazuje wprost wydatków na inne środki transportu jako wydatku niestanowiącego kosztu podatkowego. Z tego też względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie.

Co istotne w wydawanych interpretacjach organy, nawet akceptując stanowisko podatnika, zawsze podkreślają, że obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku, zgodnie z zasadą, że ciężar dowodu spoczywa na tym podmiocie, który z danego faktu wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

Motocykl

Jednym z najmniej kontrowersyjnych środków transportu jest motocykl. Organy podatkowe akceptują, że jeżeli motocykl jest wykorzystywany w działalności gospodarczej wydatki na jego zakup jak również wyposażenie do niego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów (tak interpretacja z 19 stycznia 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.706.2020.1.AK2).

Skuter, rower, hulajnoga

Motocykl nie jest jednym środkiem transportu, który organy podatkowe akceptują. W wydawanych interpretacjach podatkowych, organy pozwalały podatnikom zaliczać do kosztów podatkowych wydatki na skutery, rowery a nawet hulajnogi.
Biorąc pod uwagę, że organy podatkowe akceptują wydatki na motocykl wydaje się rozsądne, że również zakup skutera może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów. W jednej z interpretacji podatnik wprost wskazał, że jego klienci pochodzą głównie z obszarów wiejskich i małych miejscowości i dostanie się do takiego klienta samochodem osobowym jest często uciążliwe, a czasami nawet niemożliwe. Zakup skutera umożliwia dotarcie w niedostępne tereny, drogami nieutwardzonymi. Niskie koszty eksploatacji skutera w stosunku do wysokich kosztów paliwa, napraw i serwisu posiadanego samochodu przemawiają za używaniem skutera do codziennych wizyt u klientów i świadczenia usług. Organ uznał taką argumentację za przekonującą (tak interpretacja z 9 lipca 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.214.2018.2.DB).

W innej z kolei interpretacji, organ zaakceptował stanowisko podatnika, że zakup quadu umożliwiającego przemieszczanie się oraz koordynowanie prac i sprawowanie funkcji kontrolnych na obszarach, gdzie prowadzone są prace związane z działalnością przedsiębiorcy, może stanowić koszt uzyskania przychodów (tak interpretacja z 8 stycznia 2013 r., sygn. IPTPB1/415-628/12-2/MAP).
Również w zakresie wydatków na rower organy zgadzają się, że gdy rower będzie służył jako środek transportu do szybszego poruszania się, dojazdu na spotkania z klientami i załatwiania innych spraw firmowych to wydatek taki może stanowić koszt podatkowy (tak interpretacja z 18 listopada 2021 r., sygn. 0112-KDWL.4011.173.2021.1.WS). Co więcej w najnowszej interpretacji organ wyraźnie podkreślił, że ewentualne korzystanie z roweru w innych celach (osobistych) może być wyłącznie incydentalne (tak interpretacja z 7 października 2022 r., sygn.
0114-KDIP3-1.4011.779.2022.2.AC).

Wraz ze wzrostem popularności hulajnóg, organy zaczęły akceptować również wydatki na nabycie tego środka transportu. Przykładowo, w jednej z interpretacji organ podatkowy uznał argumentację podatnika, że dojazd do niektórych klientów samochodem w centrum miasta jest mocno utrudniony, a więc wydatek poniesiony na zakup hulajnogi elektrycznej może stanowić koszt podatkowy działalności (tak interpretacja z 7 sierpnia 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.242.2019.2.TW).

Amortyzacja środka trwałego

Co istotne, jeżeli wartość danego środka transportu będzie przekazać 10.000 złotych i jego przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż rok, wówczas wydatki na jego zakup nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów podatkowych podatnik zaliczyć może jedynie odpisy amortyzacyjne dokonywane od jego wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy PIT.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy