Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Poniżej znajdziesz informacje, które na dzień dzisiejszy zostały ogłoszone przez polski rząd jako pakiet rozwiązań dotyczących wsparcia ze względu na epidemię Koronawirusa, natomiast wszelkie ustawy mają być formalnie przygotowane w najbliższych dniach i na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze dokładnej informacji kiedy wejdą w życie i w jakiej formie w szczegółach – można przypuszczać że niezwłocznie.

Pakiet osłonowy będzie nazywany jako Tarcza Antykryzysowa dla firm i ich pracowników – wartość pakietu to 212 mln PLN i jest podzielony zostanie na 5 filarów:

 1. filar obrony pracowników przed utratą pracy (zakłada dopłatę do wynagrodzenia pracowników),
 2. filar dla przedsiębiorców,
 3. filar dla służby zdrowia,
 4. filar dotyczący systemu finansowego,
 5. filar inwestycji publicznych.

Nas, przedsiębiorców, dotyczą najbardziej – filar pierwszy, drugi i czwarty.

W przypadku filaru pierwszego czyli obrony pracowników przed utartą pracy po spełnieniu kryteriów dotyczących spadku obrotów – pokrywanie przez Państwo ma być 40% wynagrodzenia (do kwoty średniego wynagrodzenia) pracowników którzy nie mogą pracować. Pracodawca pokrywał będzie kolejne m.in. 40%, co tym samym oznaczało będzie realną – 20% – obniżkę wynagrodzeń.

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnieni mogą liczyć na wsparcie w kwocie 2000 zł brutto, czyli 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku filaru drugiego i czwartek pomoc będzie dotyczyć gwarancji, mikropożyczek dla przedsiębiorców oraz możliwości przejęcia rat leasingowych a także koncentracji na zapewnieniu płynności i pewności depozytów.

W ramach pakietu mają być wprowadzone dodatkowe ulgi i odroczenie terminów płatności podatków i składek.

Ocena przedstawionego pakietu antykryzysowego jest możliwa po wejściu w życie konkretnych przepisów, jednakże organizacje zrzeszające przedsiębiorców wskazują, że wielu przedsiębiorców wstępnie jest zawiedzionych formą pakietu antykryzysowego – co jednak może ulec zmianie na przestrzeni najbliższych tygodni.

Zachęcamy do śledzenia zmian na stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa

Informacje od ZUS

Ponadto warto wiedzieć, że na stronie zus został już opublikowany biuletyn informujący o ulgach związanych z koronawirusem który na początku swej treści określa kto może skorzystać z tego rodzaju pomocy.

„Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.”

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy