Składki ZUS od przychodu w 2019 roku

Jeśli w 2018 roku przychód z Twojej działalności gospodarczej nie przekroczy 63 tys. zł, będziesz mógł skorzystać z opcji opłacania składek ZUS od przychodu.

Aby móc płacić mniejsze składki, należy wypełnić określone warunki. Jeśli przedsiębiorca nie spełni choćby jednego z nich, nie będzie mógł skorzystać z tej możliwości.

Pierwszym i podstawowym warunkiem jest limit przychodu. Aby przedsiębiorca mógł w 2019 r. opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, jego przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 63 000 zł (średni miesięczny przychód 5250 zł). Więc jedynie przedsiębiorcy opłacający duży ZUS mogą rozważać płacenie składek od przychodu.

Jeśli w 2018 r. działalność była prowadzona tylko przez część roku, np. ze względu na jej zawieszenie lub założenie w trakcie roku, limit przychodu jest jeszcze mniejszy. Przelicza się go wtedy proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Ponadto ze składek od przychodu mogą skorzystać jedynie osoby, które w roku wcześniejszym prowadziły działalność przynajmniej przez 60 dni.

Ustawa wskazuje także grupy osób, które nie mogą skorzystać z opcji opłacania składek ZUS od przychodu. Są to:

  • osoby, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy
  • przedsiębiorcy na karcie podatkowej, korzystający ze zwolnienia z VAT
  • twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody
  • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o. o.
  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

Niestety ze składek liczonych od przychodu nie możemy korzystać non-stop. Zgodnie z ustawą będzie można z nich korzystać tylko przez trzy lata, a później wrócić do nich dopiero po dwóch latach przerwy

Podobne wpisy

JDG czy Sp. z o. o.
16 marca, 2021

JDG czy Sp. z o. o.