Spółka LTD? To ma sens!

Spółka LTD? To ma sens!

Osoba fizyczna, chcąca założyć działalność gospodarczą, ma do wyboru szereg opcji. Najbardziej popularną z nich jest jednoosobowa działalność gospodarcza, często wybierana przez freelancerów i pracowników kontraktowych, którzy dzięki temu mogą rozliczać się z kontrahentami na podstawie umowy B2B. Innymi możliwościami do wyboru są spółki: cywilna, osobowa lub kapitałowa. Nie są to jednak jedyne opcje – obywatel i rezydent Polski może zarejestrować także angielską spółkę LTD, mającą szereg zalet w stosunku do polskiego odpowiednika.

Każdy typ działalności gospodarczej ma swoje wady i zalety. Wybór opcji najlepszej do prowadzonego przez siebie biznesu najlepiej wnikliwie omówić ze swoimi księgowymi lub doradcą podatkowym. Do spółek osobowych należą spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne, natomiast spółka kapitałowa może być spółką akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Co ciekawe, nie każdy zdaje sobie sprawę, że spółka cywilna nie jest spółką sensu stricto, lecz umową o charakterze zobowiązaniowym.

Możliwości przedsiębiorcy nie kończą się jednak na wymienionych powyżej wariantach. Ze względu na obowiązującą Konwencję o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania, obywatele Polski mogą bezpiecznie również założyć i prowadzić spółkę LTD, kontrolowaną przez prawo angielskie. Warunkiem jest posiadanie brytyjskiego adresu siedziby; działalność w praktyce nie musi być jednak prowadzona całkowicie w Wielkiej Brytanii, ale może być prowadzona również na terenie Polski.

Jeśli porównywać spółkę LTD z podmiotem prawnym w Polsce, najbardziej przystającym odpowiednikiem jest nasza rodzima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto jednak wiedzieć, że pod kilkoma względami spółka rejestrowana w Anglii jest wygodniejsza niż polska, zwłaszcza w kwestiach podatkowych.

W stosunku do spółki z o.o., spółka LTD jest tańsza, zarówno na etapie rejestracji, jak i prowadzenia działalności. Przedsiębiorca nie odprowadza żadnych składek do ZUSu, a kwota wolna od podatku dla pracownika i dyrektora w roku podatkowym 2020/21 wynosi 12.500 GBP, natomiast kwota zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne to 186 GBP tygodniowo. Zarabiając nawet 8580 funtów rocznie, nie płacisz żadnych podatków na rzecz państwa!

Wspólnikiem w spółce LTD może być dowolna osoba i podobnie jak w przypadku spółki z o.o., może być tylko jeden udziałowiec – wówczas osoba rejestrująca posiada 100% jej udziałów. Co także istotne, spółka LTD może być założona praktycznie bez kapitału zakładowego, a wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionych przez siebie wkładów.

Spółka LTD może być dobrym rozwiązaniem dla osób wykonujących wolny zawód, zwłaszcza w branży IT. Freelancerzy skorzystają na takiej formie działalności, jeżeli nie mają i nie zamierzają mieć biura czy zakładu produkcyjnego (to np. przedsiębiorcy pracujący zdalnie), ich działalność nie wymaga posiadania licencji oraz nie chcą zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Dokumentem rozliczenia w spółce LTD jest odpowiednik polskiej faktury VAT – invoice.

Od 2020 roku obowiązuje również między Polską a Wielką Brytanią w szerszym zakresie tzw. Konwencja MLI, w wyniku której pojawiła się zmieniona metoda unikania podwójnego opodatkowania – z poprzednio obowiązującej metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego. Z tego względu w przypadku polskich rezydentów podatkowych konieczne jest złożenie zeznania podatkowego również w Polsce, jednakże tylko w przypadku faktycznej wypłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika lub dyrektora. Niemniej, sam fakt złożenia zeznania nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty podatku w Polsce. Osoby osiągające dochody z pracy najemnej w Wielkiej Brytanii mogą bowiem skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej.
Co do zasady, ze względu na obowiązujące przepisy, spółka LTD nie może zajmować się niektórymi rodzajami działalności, jednakże dozwolone są działania w wielu branżach.

Formalności związane z rejestracją i obsługą spółki LTD nie są skomplikowane, ale wymagają znajomości prawa w Wielkiej Brytanii. Jeśli więc zastanawiasz się nad tą formą działalności, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania i zapewnimy kompleksową obsługę Twojej firmy, łącznie z dopełnieniem wszelkich procedur rejestracyjnych.

Masz pytania? Napisz do nas!

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego

Podobne wpisy

Spółka LTD? To ma sens!
12 listopada, 2020

Spółka LTD? To ma sens!