Podatki w branży IT - jak je efektywnie rozliczać? 

Podatki w branży IT – jak je efektywnie rozliczać? 

Zatrudnienie w branży IT w Polsce stale rośnie, a sami zainteresowani, tj. programiści, testerzy oprogramowania czy inni specjaliści z branży IT nie zawsze mają klarowny podatkowo oraz organizacyjnie obraz takie współpracyJak zatem efektywnie rozliczać podatki w branży IT? 

Podatki w branży IT – najkorzystniejsze możliwości opodatkowania

W praktyce zgodnie z polskimi przepisami funkcjonuje kilka opcji bardzo korzystnego rozliczania się programistów i są to:

 1. Umowa o dzieło zawarta z pracodawcą:
  • 50% koszt uzyskania przychodu wraz z podwyższonym wynagrodzeniem za prace dodatkowe (KC Art. 627.do 646).
 2. B2B, czyli współpraca w jako jednoosobowa działalność gospodarcza:
  • Podatek dochodowy na zasadach ogólnych 17% do 85 tys. zł, lub podatek liniowy, tj. płaska, stała stawka 19%.
  • Ulga IP Box – preferencja podatkowa dla podatnika prowadzącego działalność badawczo – rozwojową (art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT), w ramach której wytworzone zostanie kwalifikowane IP -> podatnik może wtedy skorzystać z 5% stawki PIT.
 3. B2B, współpraca jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z możliwością skorzystania z:
  • 9% podatek CIT (art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 1c-1e ustawy o CIT).
  • Ulga IP Box, tj. opodatkowania w wysokości 5% dot. prac badawczo-rozwojowych (art. 24d ust.2. ustawy o CIT).
  • 8,5% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w przypadku korzystania przez spółkę ze składników majątku osoby fizycznej.
  • Umowa powołania członka zarządu, z której nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS, opodatkowana na zasadach ogólnych (art. 201 § ustawy z dnia 15 września 2000 r. oraz Art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) dla osoby zarządzającej przedsiębiorstwem.

Optymalna stawka opodatkowania to jedno, ale pamiętajmy, że podatek płacimy dopiero od uzyskanego dochodu, który pomniejszony został o podatkowe koszty uzyskania przychodu.

Systematyczne koszty w branży IT – np. dla prac programistycznych – jak je uzyskać?

Jest kilka podstawowych kosztów związanych z bezpośrednią działalnością gospodarczą, które jako przedsiębiorca możemy odliczyć od uzyskanego przychodu w branży IT, są to co do zasady zakupy m.in.:

 • oprogramowania,
 • kursów i szkoleń,
 • sprzętu elektronicznego,
 • wynajem i wyposażenie biura,
 • wydatki związane z samochodem.

Istnieje wiele sposobów aby efektywnie rozliczać się w branży IT. Który z nich będzie optymalny dla twojego biznesu? Konkretna decyzja powinna być podjęta po indywidualnej ocenie Twojej sytuacji oraz rodzaju prac które faktycznie wykonujesz uzależniona jednak też będzie od Twojego pracodawcy czy kontrahenta. Ostatecznie musisz zdecydować sam, jednakże twój księgowy lub doradca powinien być w tym aspekcie bardzo pomocny i pomóc Tobie lub twojej firmie w efektywnej organizacji takiej współpracy. 

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy