obniżka podatku pit 2019

Obniżka podatku PIT w 2019 roku

Od 1 października 2019 wszyscy płacimy niższe podatki. Podstawowa stawka PIT (przy dochodach do 85 528 zł) wyniesie zamiast 18 proc., 17 proc. Dwukrotnie mają też wzrosnąć koszty uzyskania przychodu — zapłacimy więc podatek od mniejszej kwoty, co sprawi, że w kieszeniach zostaną nam dodatkowe pieniądze.

Obniżka podatków PIT z 18 do 17 proc: dla kogo niższy PIT

Do tego w przypadku osób zarabiających poniżej płacy minimalnej wyższa będzie kwota wolna od podatku. Wszystko to sprawi, że już w październiku pracujący na umowach o pracę, ale też umowach zlecenie i umowach o dzieło, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie wybrali podatku liniowego oraz rozliczania się ryczałtem będą mieli więcej pieniędzy. O ile? To zależy od wysokości zarobków.

Koszty uzyskania przychodu zależą od sytuacji zawodowej pracownika. Są wyższe, gdy pracownik osiąga dochody z wielu źródeł, a także, gdy dojeżdża do pracy. Mają wzrosnąć ponad dwukrotnie. Zmiany będą wyglądały następująco:

 • pracujący na jednym etacie, miejscowy: obecny koszt uzyskania przychodu 1335 zł rocznie — od 1 października 3000 zł rocznie
 • pracujący na jednym etacie, dojeżdżający: obecny koszt uzyskania przychodu: 1668,72 – od 1 października 3600 zł rocznie
 • wieloetatowcy, miejscowi: obecnie 2002,05 zł od 1 października 4500 zł rocznie
 • wieloetatowcy, dojeżdżający: obecnie 2502,56 zł od 1 października 5400 zł rocznie

Obniżka podatków 2019 – kwoty zmniejszające podatek PIT:

 • 1 360 zł — dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) – 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 525 zł 12 gr — dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr X (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł)- 41 472 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Jak niższy PIT odbije się na zarobkach?

Adam pracuje na jednym etacie w miejscu swojego zamieszkania i otrzymuje pensję minimalną 2100 zł brutto (1530 zł netto). Dotąd płacił 18 proc. podatku od podstawy opodatkowania wynoszącej 1701 zł. Od października podstawa opodatkowania jego płacy wyniesie 1562 zł i zapłaci on 17 proc. podatku. Zyska więc co miesiąc około 40 zł (około 480 zł rocznie).

Sporo zyskają zarabiający mniej niż najniższą krajową. Wszystko za sprawą kwot zmniejszających podatek. Im niższy dochód tym suma ta będzie wyższa. W praktyce więc zarabiający do 8000 zł brutto rocznie (667 zł miesięcznie) nie zapłacą podatku wcale.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy