AML - Anti-Money Laundering

AML – Anti-Money Laundering

Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku zmienia ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ma to na celu dostosowanie polskiego prawa do zapisów unijnych, a tym samym uszczelnienia systemu w wyżej wspomnianym zakresie. Zmiana katalogu instytucji obowiązanych wejdzie w życie już 31 lipca 2021 roku i oznacza konieczność dostosowania się przedsiębiorców do nowych przepisów.

Zmiany mają dostosować polskie ustawodawstwo do V dyrektywy unijnej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML (ang. Anti-Money Laundering). Ustawa rozszerza katalog instytucji obowiązanych m.in. o przedsiębiorców świadczących usługi księgowe: sporządzające deklaracje, prowadzące księgi podatkowe, udzielające porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego. Nadanie statusu podmiotu obowiązanego przewiduje się również w przypadku przedsiębiorców handlujących dziełami sztuki, antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi lub pośredniczącym w takim handlu, a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Do tej pory do katalogu instytucji obowiązanych należało znacznie mniej podmiotów – były to przede wszystkim duże instytucje finansowe, takie jak banki, ubezpieczyciele i domy maklerskie.

Podmioty, które stają się instytucjami obowiązanymi, muszą wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany w ustawie zakładają również m.in. konieczność określenia zasad odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami ustalonymi w związku z zastosowaniem ustawy oraz zasad związanych z dokumentowaniem utrudnień stwierdzonych z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego.

Instytucje obowiązane muszą dostosować się do nowych obowiązków na nie nałożone. Oznacza to konieczność aktualizacji wiedzy w zakresie dostosowania działalności do wymogów prawa oraz wdrożenie koniecznych zmian już do końca lipca bieżącego roku.

Można się spodziewać, że kolejne obciążenie dla obowiązanych podmiotów odbije się nie tylko na działalności ich samych, lecz także na odbiorcach i klientach w/w, m.in. na osobach i podmiotach korzystających z usług obowiązanych podmiotów. W wypadku wątpliwości związanych z dostosowaniem działalności do nowych przepisów warto konsultować się z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy