Zastrzegania znaku towarowego w trybie Fast Track

Zastrzeganie znaku towarowego w trybie Fast Track

Znak towarowy jest dla wielu przedsiębiorstw jednym z najważniejszych elementów tożsamości i w związku z tym powinien być właściwie chroniony. Poza standardową procedurą rejestracji istnieje też szybsza ścieżka – fast track, pozwalająca szybciej uzyskać pełną ochronę.

Co dzieje się szybciej w trybie fast track?

Tryb fast track ma dawać podmiotom możliwość szybszego uzyskania ochrony własności intelektualnej, jednak musi też gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy wydawaniu decyzji. Z tego powodu jedynym etapem, który może ulec skróceniu, jest czas pomiędzy złożeniem aplikacji a opublikowaniem zgłoszenia. W żaden sposób nie wpływa to na prawo do wniesienia sprzeciwu przez inne podmioty ani nie zmienia procedury publikacji.

Jak zarejestrować znak towarowy na ścieżce fast track?

Proces przyspieszonej rejestracji znaku towarowego wprowadza dwie istotne zmiany w stosunku do standardowej procedury.

 • Lista przesłanek, które muszą być spełnione przed opublikowaniem zgłoszenia, została ograniczona do tzw. przesłanek bezwzględnych wymienionych w Prawie własności przemysłowej.
 • Cała procedura musi odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a od strony praktycznej wniosek musi być bezbłędny, ponieważ niedopatrzenie formalności powoduje automatyczny powrót do standardowej ścieżki procedowania.

Oczywiście dla tej procedury został przygotowany odrębny formularz zgłoszeniowy, a wszystkie warunki, od których zależy skrócenie procedury, muszą być spełnione tak w chwili składania wniosku, jak i później – jeśli któraś z przesłanek ustanie w trakcie procedury, wniosek wróci do normalnego trybu.

Najważniejsze warunki uzyskania szybszej ochrony znaku towarowego

 • Wymagane jest korzystanie w formularzach z ujednoliconej bazy towarów i usług (ze zharmonizowanej bazy danych), dzięki czemu od razu wiadomo, w jakim zakresie znak będzie chroniony.
 • Znak musi mieć charakter znaku indywidualnego.
 • Co do zasady znak nie powinien być objęty zastrzeżeniem pierwszeństwa, a jeśli jest, to informacja o tym musi być dostępna w TMclass lub poświadczona stosownym certyfikatem załączonym do wniosku.
 • Szybsza ścieżka może dotyczyć wyłącznie znaków towarowych będących znakami słownymi, graficznymi, przestrzennymi lub dźwiękowymi w odpowiednim formacie – jeśli zastosowany zostanie inny format, to wniosek wróci do standardowej ścieżki procedowania.

Bardzo ważne jest też niezwłoczne dokonywanie opłat – wprawdzie tutaj opóźnienie nie musi bezwzględnie prowadzić do powrotu na standardową ścieżkę, niemniej po prostu urząd może nie być w stanie dopełnić terminów opisanych dla fast track.

Bezwzględne a wskazane: o czym warto pamiętać

Niektóre zalecenia nie mają rangi wymogu, są jedynie wskazaniami. Tak będzie na przykład, jeśli chodzi o zastosowanie w reprezentacji i opisie oznaczenia koloru. Nawet jeśli z punktu widzenia podmiotu wnoszącego o rejestrację znaku towarowego praktyczne będzie podanie koloru z palety RAL albo CMYK, to wskazanie Urzędu Patentowego mówi o tym, że zalecanym formatem jest RGB. Teoretycznie odstępstwo od tej reguły nie powinno spowodować odstąpienia od fast tracku, jednak takich wskazań jest więcej i jeśli wniosek będzie sformułowany niestandardowo, UP po prostu może nie zdążyć z jego analizą w terminie przewidzianym dla fast tracku.

Szkoda czasu na samodzielne wypełnianie wniosku

Wniosek o rejestrację znaku w trybie fast track nie jest bardzo skomplikowany, ale wiele drobnych potknięć może spowodować poważne opóźnienia. Stąd też – szczególnie właśnie jeśli chodzi o szybką ścieżkę – poleca się współpracę z ekspertami, którzy potrafią tych niedociągnięć uniknąć. Zachęcamy do kontaktu!

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Klasy towarowe: dlaczego są tak istotne w kontekście znaków towarowych?
  12 lipca, 2022

  Klasy towarowe