Polski Nowy Ład – sprzedaż samochodu poleasingowego

Polski Ład – sprzedaż samochodu poleasingowego

Jak już wcześniej informowaliśmy, z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), które wprowadzą m.in. zmiany zasad opodatkowania i oskładkowania osób prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach Polskiego Ładu zmianie ulegną zasady dotyczące wykupu samochodu poleasingowego i późniejszej jego sprzedaży.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardzo często zdarza się, że podatnicy zawierają umowę leasingu samochodu, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Po zakończeniu umowy leasingu decydują się na wykupienie tegoż samochodu do majątku prywatnego. Pojawia się wówczas pytanie, jak powinna być opodatkowana późniejsza sprzedaż samochodu, tj. jako przychód z działalności gospodarczej czy jako przychód z odpłatnego zbycia rzeczy.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”) oraz praktyki organów podatkowych w sytuacji, gdy zakupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy nie jest przez podatnika wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej i nie został zaliczony do składników majątku tej działalności, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód ten należy wówczas zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) Ustawy PIT, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie rzeczonego samochodu będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie. Takie podejście zaprezentował m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 września 2021 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.627.2021.1.JS).

Polski Ład

Niestety, od 1 stycznia 2022 r. przepisy w tym zakresie ulegną zmianie. Zgodnie z nowym art. 14 ust. 2 pkt 19 Ustawy PIT do przychodów z działalności gospodarczej zaliczone zostaną przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy.

Ponadto, został wprowadzony przepis zgodnie z którym możliwość sprzedaży m.in. samochodu bez podatku po upływie 6 miesięcy została wyłączona dla składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 4 Ustawy PIT).

Powyższe przepisy powodują, że wykupując samochód z leasingu do majątku prywatnego, chcąc go sprzedać bez podatku dochodowego, podatnik będzie musiał posiadać go co najmniej przez 6 lat od dnia wycofania z działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. (art. 51 Polskiego Ładu). Oznacza to, że jeżeli samochód zostanie wykupiony z leasingu jeszcze w tym roku, to do jego sprzedaży znajdą zastosowanie obecnie obowiązujące zasady.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0