Obowiązki przedsiębiorcy

Podatki, składki i inne obowiązki przedsiębiorcy.

O czym musisz pamiętać?

Założenie działalności gospodarczej wydaje się być największym biurokracyjnym problemem. Nic bardziej mylnego. W trakcie prowadzenia własnej firmy na przedsiębiorcę spada bardzo dużo obowiązków. Podatki, składki i wiele innych opłat, które wymagają terminowości i sporego nakładu finansowego to tylko część codziennego funkcjonowania firmy.

Obowiązki ewidencyjne

Aby wypełnić cele podatkowe każdy przedsiębiorca musi prowadzić różne ewidencje. W niektórych formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej ten obowiązek jest mniejszy. Podstawowymi rodzajami ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorców są ewidencja przychodów, środków trwałych, wyposażenia, pracownicza oraz księga przychodów i rozchodów.

Obowiązki względem Urzędu Skarbowego

Do obowiązków przedsiębiorcy względem Urzędu Skarbowego należy m.in. wpłacanie podatku PIT-4 oraz PIT-11. Istotne jest zachowanie terminów. PIT-4, czyli podatek dochodowy za pracownika, musi zostać odprowadzony do 20. dnia każdego miesiąca. PIT-11 to podsumowanie roczne przychodów osiągniętych przez pracownika i zleceniobiorcę, a także pobranych zaliczkach na podatek i składki. PIT-11 należy przekazać do Urzędu Skarbowego do końca lutego każdego roku działalności.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest również zobligowana odprowadzać podatek PIT ze swojej działalności oraz podatek VAT. Konieczne jest także comiesięczne przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do organów kontroli skarbowej, w której zawarte są dane podatkowe firmy.

Obowiązki względem ZUS

Pierwszym obowiązkiem przedsiębiorcy po zatrudnieniu pracownika na umowie o pracę, bądź umowie o zlecenie jest zarejestrowanie go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Termin wykonania tego obowiązku to 7 dni od dnia zatrudnienia. Nowego pracownika zgłasza się za pomocą formularza ZUS ZUA. W przypadku spraw związanych ze zmianami zatrudnienia wykorzystuje się również formularze: ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA i ZUS ZWNA.

Co miesiąc należy również przekazać do ZUS deklarację ZUS DRA, w której zawarte są wszystkie sprawy związane ze składkami ubezpieczeniowymi. Do tej deklaracji dołącza się trzy załączniki: ZUS RCA, ZUS RSA oraz ZUS RZA.

Prowadzenie własnej działalności wymaga także zdawania raportów do Urzędu Statystycznego, przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarkę odpadami, a także zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Spora ilość obowiązkowych działań biurowych może być przekazana ekspertom. Pomocą w tego typu zagadnieniach zajmuje się biuro księgowo-doradcze JB Solutions, w którym pracują m.in. wykwalifikowani eksperci zajmujący się sprawami gospodarczymi.

Podobne wpisy

Sierpień 3, 2019

Obowiązki przedsiębiorcy