Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Jednym z obowiązków prowadzącego działalność gospodarczą jest odprowadzanie ubezpieczenia chorobowego pracowników. Sami przedsiębiorcy nie muszą płacić ubezpieczenia chorobowego. Składki ZUS mogą być odprowadzane dobrowolnie. Wówczas w przypadku choroby, bądź narodzin dziecka można liczyć na dodatkowe zasiłki od ubezpieczyciela.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby mieć możliwość uzyskania zasiłku chorobowego?

W ciągu 7 dni od powstania działalności gospodarczej należy złożyć wypełnioną deklarację ZUS ZUA. Jeśli spóźnimy się z zarejestrowaniem, bieg naszego ubezpieczenia rozpocznie się w kolejnym miesiącu. Zasiłek chorobowy można jednak uzyskać dopiero po okresie wyczekiwania, który w wielu przypadkach trwa 90 dni. Wyjątkiem jest osoba, która przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej była ubezpieczona i niemal nieprzerwanie (przerwa nie może być dłuższa niż 30 dni) kontynuuje opłacanie składek.

Składka ZUS musi być opłacana terminowo (w przypadku przedsiębiorcy do 10. dnia miesiąca, inni pracownicy do 15. dnia). Jeśli pojawi się opóźnienie (nawet jednodniowe) to traci się prawa ubezpieczonego i po ponownej rejestracji należy ponownie wypełnić okres wyczekiwania, czyli 90 dni.

Jaka jest podstawa wymiaru składki?

Wysokość składki to 2,45% podstawy wymiaru składki. W tym roku minimalna wysokość podstawy dla standardowych składek wynosi 2859 zł. Minimalna opłata za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi ok. 70 zł. Istnieje możliwość opłacania większych składek, co wiąże się z możliwością uzyskania wyższego zasiłku w przypadku choroby. Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składki to 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku wynosi ono 11912 zł. Podwyższenie podstawy oznacza również podniesienie składek emerytalnych, rentowych oraz wypadkowych, gdyż są one naliczane względem jednej podstawy wymiaru.

Aby uzyskać zasiłek chorobowy należy spełnić wiele wymogów. Najważniejszym elementem jest dotrzymywanie terminów w odprowadzaniu składek. Po więcej informacji nt. dobrowolnego ubezpieczenia przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z biurem księgowo-doradczym JB Solutions.

Podobne wpisy

JDG czy Sp. z o. o.
16 marca, 2021

JDG czy Sp. z o. o.