Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online. Co musisz wiedzieć, żeby nie mieć kłopotów?

Ustawa o kasach fiskalnych online weszła w życie 1 maja 2019 roku. Głównym założeniem ustawy jest wymiana kas fiskalnych na kasy fiskalne online. Nowe urządzenia będą bezpośrednio przesyłać informacje o zawartej transakcji do Centralnego Repozytorium Kas.

Do kiedy trzeba wymienić kasy fiskalne na nowe?

Wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani zmienić kasy fiskalne na nowe. Celem zmian jest ograniczenie tzw. “szarej strefy” i zwiększenie dochodów budżetu państwa. Wymiany kas są uporządkowane wg zawodów najbardziej narażonych na wyłudzenia podatkowe:

 • do 31 grudnia 2019 r. – mechanicy samochodowi, wulkanizatorzy i sprzedawcy paliw
 • do 30 czerwca 2020 r. – hotele, pensjonaty, usługi gastronomiczne, sprzedawcy węgla
 • do 31 grudnia 2020 r. – zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, firmy budowlane, lekarze, prawnicy
 • do 31 grudnia 2022 r. – pozostali podatnicy

Jakie są koszty wymiany kasy fiskalnej?

Wymiana kasy na nową wiąże się z dodatkowymi opłatami dla podatnika. Istnieje możliwość ograniczenia wydatków poprzez odliczenie podatku w wysokości 90% ceny netto, nie więcej niż 700 zł. Ulgi dotyczą tylko kas fiskalnych online. Określone zostały kary za niestosowanie się do zasad wyznaczonych przez ustawę. Sankcje w znowelizowanej ustawie to 5000 zł za wprowadzenie do obrotu kasy niespełniającej wymogów oraz 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców

Przedsiębiorcy są zobowiązani do zapoznania pracowników z nowymi wymogami:

 • do 31 maja 2019 r. – zapoznanie osób prowadzących ewidencję na kasach fiskalnych z informacją o zasadach ewidencji i uzyskaniu od tych osób oświadczenia o zapoznaniu się z informacją
 • do 1 sierpnia 2019 r. – weryfikacja, czy są przypisane nowe oznaczenia stawek podatku VAT na kasie fiskalnej

Nowe oznaczenia stawek podatku VAT:

 • litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
 • litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
 • litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
 • litera D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
 • litera E – zwolnienie od podatku,
 • literom F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku

 

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego

 

Podstawa prawna:
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – Prawo o miarach
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

 

 

Podobne wpisy