Urlop w prowadzeniu działalności gospodarczej

Urlop w prowadzeniu działalności gospodarczej

Od kilku lat coraz bardziej popularne staje się prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Poza udogodnieniami w pracy “na własny rachunek” są również ograniczenia. Jednym z takich ograniczeń jest brak możliwości wzięcia urlopu płatnego.

Czy przedsiębiorcy przysługuje urlop wypoczynkowy?

Przedsiębiorca nie ma możliwości wzięcia urlopu wypoczynkowego. Taki rodzaj urlopu przysługuje tylko osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę. Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może wziąć sobie “wolne”, jednak koszt braku wykonanej pracy musi ponieść sam. Zgodnie z aktualnym orzeczeniem sądowym z 1980 r. prawo do urlopu przysługuje osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy, a w przypadku przedsiębiorcy taki stosunek nie istnieje.

Niedyspozycyjność zdrowotna

Prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i otrzymać zasiłek chorobowy, jednak musi spełnić określone warunki:

  • regularne i terminowe odprowadzanie składki chorobowej do ZUS
  • można ubiegać się o zasiłek chorobowy po upływie okresu wyczekiwania (90 dni) od momentu objęcia ubezpieczeniem chorobowym
  • należy złożyć zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy do ZUS w terminie 7 dni

W ciągu roku przedsiębiorcy, jak i pracownikowi, przysługuje maksymalnie 182 dni zasiłku chorobowego. Jedynie w przypadku gruźlicy lub ciąży wydłuża się go do 270 dni.

Urlop macierzyński i ojcowski przedsiębiorcy

Przedsiębiorca nie może udać się na urlop macierzyński. Podobnie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, na urlop macierzyński mogą się udać osoby zatrudnione w umowie o pracę i posiadających stosunek pracy. Prowadzącym własną działalność gospodarczą przysługuje jednak zasiłek macierzyński, który jest równy okresowi urlopu macierzyńskiego. W przypadku tego rodzaju urlopu nie obowiązuje 90-dniowy okres wyczekiwania.

Mężczyźni prowadzący działalność gospodarczą mogą natomiast uzyskać 14-dniowy zasiłek macierzyński. Głównym warunkiem otrzymania zasiłku jest regularne odprowadzanie składek chorobowych do ZUS. Ojcowie mogą wykorzystać zasiłek w ciągu 24 miesięcy od narodzin dziecka. Okres pobierania zasiłku może być nieprzerwany lub podzielony na dwie tygodniowe części.

Urlop wychowawczy przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, planujący urlop wychowawczy, może zawiesić działalność gospodarczą na okres 3 lat. Do tego działania wymagany jest wniosek na formularzu CEIDG-1, gdzie należy zaznaczyć, że zawieszenie działalności spowodowane jest wychowaniem dziecka. Jeśli przez 6 miesięcy przed decyzją o urlopie wychowawczym, przedsiębiorca opłacał ubezpieczenie społeczne, to ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne w trakcie urlopu wychowawczego opłaci za niego Skarb Państwa. W przypadku niespełnienia tego warunku, przedsiębiorca nie będzie mógł korzystać z publicznej opieki zdrowotnej.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy