Wynajem mieszkań a ryczałt

Wynajem mieszkań a ryczałt

Osoba, która wynajmuje mieszkania na szeroką skalę, nie może rozliczać się prostym ryczałtem.

Rozliczając się z najmu można wybrać:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (18%, 32%) – stosowane prywatnie lub w ramach założonego w tym celu przedsiębiorstwa;
 • rozliczanie najmu w ramach założonej firmy i opodatkowanie go liniowo podatkiem według stawki 19%;
 • ryczałt ewidencjonowany (8,5%) – stosowany prywatnie.

Wybór właściwej deklaracji podatkowej zależy od tego, jaką metodą będzie rozliczna. Jeżeli jest to:

 • najem prywatny, który nie rozliczasz ryczałtem ewidencjonowanym –składasz PIT-36 – jako źródło przychodów wskazujesz w naszej deklaracji w części D odpowiednie kwoty w pozycjach oznaczonych jako „najem i dzierżawa”;
 • najem „na firmę” – składasz PIT-36 – jako źródło przychodów wskazujesz w swojej deklaracji w części D „pozarolniczą działalność gospodarczą”;
 • najem prywatny, który rozliczasz ryczałtem ewidencjonowanym – rozliczasz go składając PIT-28.

Uwaga!

Od 2018 roku obowiązuje limit w wysokości 100 000 zł rocznie dla przychodów z najmu, aby można było skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania w wysokości 8,5% przychodów. Powyżej tej kwoty będzie możliwe stosowanie ryczałtu, z tym, że według stawki 12,5%. Oczywiście stawka ryczałtu 12,5% będzie od nadwyżki ponad równowartość 100 000 zł. Do tej kwoty będzie ryczałt 8,5%. Limit 100 000 zł dotyczy całego roku kalendarzowego i wszystkich posiadanych i wynajmowanych przez podatnika nieruchomości, np. lokale, grunty, mieszkania, budynki. Obejmuje również wszelkie rodzaje umów – tzn. najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz umowy podobne. Decydującym jest suma przychodów ze wszystkich tych tytułów. Trzeba pamiętać, iż limit ten dotyczyć będzie łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa.

Dlaczego taka zmiana?

Zamysłem projektodawców jest ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów.

Zmiana przepisów obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017, poz. 2175).

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy