kryptowaluta a podatki

Jak rozliczyć handel kryptowalutami?

Kryptowaluta a podatki

Czym jest kryptowaluta?

Kryptowaluta to inaczej mówiąc waluta kryptograficzna. Jest to innowacyjny, rozproszony system księgowy, który przechowuje informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Mówiąc najprościej – główną cechą kryptowaluty jest to, że działa jak wirtualna waluta. Posiadacz kryptowaluty przechowuje ją na swoim komputerze czy w telefonicznej aplikacji. Transakcja odbywa się elektronicznie i bezpośrednio pomiędzy nim, a kontrahentem.

Mimo, że waluty są wirtualne, to zobowiązania podatkowe wobec Urzędów Skarbowych są jak najbardziej realne – podatek może wynieść nawet 32%.

Kto zapłaci podatek?

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży kryptowaluty oraz wymiany na inną kryptowalutę. Nie ma przepisów odnoszących się precyzyjnie do kryptowalut. Dlatego zalecane jest stosowanie przepisów ogólnych i posługiwanie się interpretacjami Ministerstwa Finansów.

Ostatnia interpretacja Ministerstwa Finansów (z 23 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.517.2017.1.AP) zakłada, że opodatkowaniu podlegają wszystkie transakcje dokonane na giełdzie – także zamiana kryptowalut (np. zamiana bitcoin na inne kryptowaluty – altcoiny).

Jak rozliczyć dochody z kryptowalut?

  • Dla osób fizycznych są rozliczane wg skali podatkowej – w zależności od poziomu dochodów opodatkowanie wynosi 18% lub 32% (próg zmienia się na wyższy przy kwocie przychodu ok. 85,5 tys. zł).
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej handel kryptowalutami możliwe jest opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym.

Podatek od sporadycznych transakcji na rynku kryptowalut należy uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. składanym do 30 kwietnia 2018.
Jak to rozliczyć? Przychód ze sprzedaży kryptowalut należy wpisać w rubryce 74 (prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT), w rubryce 75 (koszty uzyskania przychodów) należy umieścić udokumentowany koszt zakupu kryptowalut, natomiast nie jest określone, jakie wydatki będą uznane przez urząd za uzasadnione. Potwierdzeniem operacji może być wyciąg elektroniczny z giełdy kryptowalut, na której dokonano kupna lub sprzedaży.

Osoby dokonujące dużej ilości transakcji na rynku kryptowalut zobowiązane są do założenia działalności gospodarczej i odprowadzania podatków (ZUS, CIT). Działalność związana z obrotem kryptowalutami klasyfikowana jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako ‘Pozostałe pośrednictwo pieniężne’ – kod 64.19.Z.

Podobne wpisy