Estoński CIT 2.0

Estoński CIT 2.0

Od początku 2021 roku w Polsce obowiązuje Estoński CIT, inaczej ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. 1 stycznia 2022 roku, w ramach Polskiego Ładu, wprowadzony zostanie Estoński CIT 2.0, z którego będzie mogło skorzystać więcej firm.

Ten sposób opodatkowania, wdrożony początkowo w Estonii w roku 2000, dla wielu firm może być korzystną alternatywą do klasycznego CIT-u. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że:

  • daje przedsiębiorcy możliwość prowadzenia znacznie uproszczonej dokumentacji;
  • pozwala firmie na dysponowanie większą ilością środków na bieżącą działalność, bowiem nie pobiera się zaliczek na podatek CIT;
  • opodatkowanie wypłaty dywidendy w przypadku ryczałtu jest niższe niż przy klasycznym podatku CIT.

Możliwość skorzystania z Estońskiego CIT-u może być decydującym argumentem dla przedsiębiorców, którzy rozważają przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Jeśli chcemy przejść na Estoński CIT, musimy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca 1. miesiąca roku podatkowego, w którym chcemy skorzystać z tej formy rozliczania. Możliwe będzie też złożenie zawiadomienia w trakcie roku podatkowego, wówczas jednak musimy dopełnić istotnych formalności: rozliczyć CIT klasyczny, zamknąć księgi i przygotować sprawozdanie finansowe. Warto również wiedzieć, że wyjście z Estońskiego CIT-u nie spowoduje, że będziemy musieli zapłacić podatek od całości zysku wygenerowanego w czasie korzystania z tej formy opodatkowania, a dopiero przy dystrybucji tegoż.

Trzeba podkreślić, że przepisy dotyczące Estońskiego CIT zawierają również regulacje dotyczące utraty możliwości korzystania z tej formy opodatkowania, w szczególności w przypadku niespełnienia warunków określonych w Ustawie CIT. Co istotne, utrata taka zależnie od sytuacji może nastąpić również wstecznie, tj. z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym podatnik nie dopełnił wymogów ustawowych. Utrata możliwości skorzystania z Estońskiego CIT może wiązać się z większym obciążeniem podatkowym dlatego też każdorazowo należy skonsultować tę kwestię z profesjonalnym doradcą.

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku pozwolą skorzystać z Estońskiego CIT-u 2.0 większej liczbie przedsiębiorców. Poza spółkami z o.o. i spółkami akcyjnymi, z tej formy rozliczenia będą mogły korzystać również PSA (proste spółki akcyjne), spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Warto jednak wiedzieć, że trzeba również spełniać inne zasadnicze warunki, m.in.:

  • zatrudniać co najmniej trzy osoby na podstawie umowy o pracę (przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym) lub umowy cywilnoprawnej,
  • wypłacać miesięczne wydatki na wynagrodzenia w/w osób w wysokości najmniej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
  • osiągać ponad połowę przychodów spółki z działalności operacyjnej,
  • mieć prostą strukturę właścicielską, złożoną wyłącznie z osób fizycznych.

 

O zmianach wprowadzanych wraz z początkiem roku 2022 napisaliśmy szczegółowo w osobnym artykule.

Choć w założeniu polska wersja Estońskiego CIT-u ma być prosta i przejrzysta, wciąż wymaga od podatnika starannego orientowania się w przepisach. Jednym z ważnych wyjątków wyżej wspomnianych przepisów jest, iż warunek zatrudniania 3 dodatkowych osób, poza wspólnikami spółki, ulega złagodzeniu w przypadku spółek o statusie małego podatnika i rozpoczynających działalność.

Według badań przeprowadzonych dla Banku Światowego w 2020 roku, dopełnianie formalności związanych z klasycznym podatkiem CIT w Polsce wynosi 59 roboczogodzin, z kolei w Estonii rozliczenie podatku CIT zajmuje przedsiębiorcom tylko 5 roboczogodzin. Jednak, choć przepisy polskie wzorowane są na tych, które obowiązują w Estonii, rozwiązanie zastosowane w Polsce zakłada znacznie więcej ograniczeń i koniecznych do spełnienia warunków.

By zatem korzystać z tej niewątpliwie preferencyjnej formy opodatkowania, konieczna jest dość dogłębna znajomość przepisów. Zachęcamy do kontaktu z nami – przeprowadzimy dla Ciebie analizę i podpowiemy Ci, czy Twoje przedsiębiorstwo skorzysta na przejściu na Estoński CIT.

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego

Podobne wpisy

Estoński CIT 2.0
28 grudnia, 2021

Estoński CIT 2.0

Podatek od najmu
13 października, 2021

Podatek od najmu