Doradztwo biznesowe dla firm

Doradztwo biznesowe dla firm. Na czym polega? Czy warto skorzystać?

Doradcy biznesowi najczęściej pomagają w rozwoju biznesu właścicielom średnich firm, jednak ich wsparcie może być nieocenione bez względu na skalę działalności. Jednocześnie jednak dość trudno zdefiniować doradztwo biznesowe jako całość, ponieważ to pojęcie niezwykle szerokie.

Na czym polega doradztwo biznesowe?

Doradztwo biznesowe to zestaw usług, które świadczy doradca biznesowy na rzecz firmy-zleceniodawcy. Ma doprowadzić do znalezienia, wypracowania i umożliwienia wdrożenia pewnych zmian w wybranym obszarze działalności, które mają finalnie doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej. Praca doradcy biznesowego może na cel wziąć bezpośrednio zwiększenie zysków, ale też zwiększenie potencjału rozwojowego, dotarcie do potencjalnych klientów czy nawet obniżenie kosztów środowiskowych związanych z działalnością.

Jaki jest zakres doradztwa biznesowego?

Doradztwo biznesowe ma doprowadzić do tego, że powstanie plan rozwoju firmy, przy czym w zależności od wybranej strategii wcale nie musi to dotyczyć ujęcia całościowego, a jedynie wybranych fragmentów działalności, np. działu sprzedaży, marketingu, obiegu dokumentów, zdobycia rozpoznawalności czy optymalizacji procesów produkcyjnych. Najczęściej zadawane pytania dotyczą:

 • Doradztwa finansowego. W tym zakresie mówić można na przykład o optymalizacji podatkowej, optymalizacji obiegu dokumentów czy opracowaniu strategii finansowania rozwoju firmy.
 • Doradztwa informatycznego. Chodzi o stworzenie we własnej firmie wydajnych systemów i sieci informatycznych lub dobór oprogramowania, które mogą pozwolić na usprawnienie kontaktów, łatwiejszą wymianę informacji lub zabezpieczenie dokumentów cyfrowych.
 • Doradztwa strategicznego. Jest to szeroko zakrojone działanie, które ma pomóc odszukać właściwą dla danej firmy niszę rynkową na przykład poprzez tworzenie strategii rozwojowych.
 • Doradztwo operacyjne. Dotyczy konkretnych obszarów działalności: obiegu dokumentów, działań marketingowych, zarządzania procesami itd.

Konsulting biznesowy może dotyczyć każdego poziomu działalności i każdego jej obszaru. W ogólnym ujęciu jest to zaangażowanie w przedsiębiorstwie na stanowisku doradcy lub konsultanta osoby, której wiedza i doświadczenie mogą pozwolić wprowadzić pewne innowacje lub podwyższyć standard procesów w celu przygotowania i zrealizowania planu poprawy wydajności pracy.

Co zyskuje firma dzięki doradztwu biznesowemu?

Lista korzyści, które wynikają dla przedsiębiorstwa korzystającego ze wsparcia doradcy biznesowego, jest długa i obejmuje między innymi:

 • potencjał do zwiększenia rentowności;
 • poprawę środowiska pracy;
 • poprawę wyników sprzedażowych oraz wskaźników satysfakcji klientów;
 • łatwiejsze operacje finansowe oraz zwiększony potencjał finansowania inwestycji;
 • optymalizację organizacji wewnętrznej oraz procedur współpracy z kontrahentami;
 • optymalizację procesów gospodarczych.

Przedsiębiorstwo decydujące się na skorzystanie z doradztwa biznesowego może poprawić swoją pozycję w branży na kilka sposobów, przy czym należy pamiętać, że to dopiero wdrożenie wypracowanych zmian może w znacznym stopniu zwiększyć realne możliwości.

Kiedy warto skorzystać z doradztwa biznesowego?

Usługi doradcze są szczególnie przydatne z punktu widzenia przedsiębiorstwa działającego na bardzo konkurencyjnym rynku i wypracowującego niewielki dochód mimo sporego potencjału. To także atrakcyjna opcja dla firm po fuzjach czy reorganizacji, ale też po zmianie profilu. Doradztwo biznesowe można też wykorzystywać rutynowo, doprowadzając do audytu i optymalizacji procesów na przykład co kilka lat.

Jaki rodzaj firm może skorzystać z doradztwa biznesowego?

Nie ma ograniczenia ani jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstw, ani ich wielkość. Każda firma, bez względu na to, czym zajmuje się na co dzień, może zostać poprowadzona we właściwym kierunku przez doradcę. Najpopularniejszą są tego typu usługi wśród firm z sektora MŚP, ale dla każdego przedsiębiorstwa można wskazać obszar, który mógłby sporo zyskać dzięki skorzystaniu z doradztwa.

Jak wygląda w praktyce doradztwo biznesowe dla firm?

Profesjonalne doradztwo biznesowe bazuje na serii spotkań z doradcą biznesowym. Dokładna analiza dokumentacji oraz praktyki, rozmowy z właścicielem firmy i pracownikami pozwalają na wypracowanie konkretnych zaleceń i scenariuszy, które są finalnie omawiane z jednostką zlecającą ich przygotowanie.

Czym kierować się w wyborze firmy świadczącej usługi doradztwa biznesowego?

Konsultacje biznesowe powinny być przeprowadzone zawsze przez specjalistów w danej dziedzinie. Dobry doradca biznesowy zna swoje słabe strony i nie podejmie się pracy dla klienta, którego wymagania przekraczają jego kompetencje. Szukając usług doradczych, należy szukać firmy, której doświadczenia z poprzednich realizacji pokrywają się ze spektrum zlecanych zadań. Ważnym kryterium jest też zaufanie. Pamiętaj, że doradca będzie miał dostęp do wrażliwych danych – powierzaj zadania doradcze tylko tym wykonawcom, którym w pełni ufasz. Zanim dojdzie do podpisania konkretnej umowy, należy ustalić zakres przeprowadzanych prac oraz formę prezentacji wyników.

Czy strategia i doradztwo biznesowe się czymś różnią?

Tak. Doradztwo jest usługą wsparcia w dowolnej skali i zakresie, natomiast tworzenie strategii – choć może być przedmiotem konsultacji i doradztwa – obejmuje działalność jako całość. Istotna jest przy tym kolejność: doradztwo w mniejszej skali ma sens jedynie wtedy, kiedy firma jest już w trakcie realizowania dobrze przemyślanej strategii biznesowej.

Usługi doradztwa biznesowego – JB Solutions

JB Solutions to zespół specjalistów z zakresu kadr, finansów, obsługi prawnej oraz inwestycji. Współpracujemy też z różnymi podmiotami biznesowymi, które znajdą idealne rozwiązania dla Twojego biznesu. Skontaktuj się z nami, żebyśmy mogli przygotować dla Ciebie specjalną ofertę w zakresie doradztwa biznesowego, dzięki któremu rozwój firmy przyspieszy, a optymalizacja procesów stanie się łatwiejsza.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy