Co to jest jednolity plik kontrolny JPK?

Jednolity plik kontrolny JPK 13 maja 2016 roku uchwalona została ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają obowiązek comiesięcznego przekazywania danych, wynikających z ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiany te wchodzi...
Czytaj więcej