Spółki komandytowe, a podatek CIT

Spółki komandytowe, a podatek CIT

Wszystkie spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego CIT – albo od 1 stycznia 2021 roku albo od 1 maja 2021 roku. Kolejne zmiany wprowadził ......
Czytaj więcej
Podatek u źródła jako koszt podatkowy

Podatek u źródła jako koszt podatkowy

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują płatności na rzecz podmiotów zagranicznych. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre z takich płatności podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (tzw. podatek u źródła). Czasami okazuje się, że polski podmiot musi ponieść ......
Czytaj więcej
Zwolnienie z VAT. Komu przysługuje?

Zwolnienie z VAT. Komu przysługuje?

Domyślnie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlega obowiązkowi odprowadzania podatku VAT, jednak w zapisach ustawy o VAT znajduje się kilka informacji dotyczących możliwych wyłączeń z tego obowiązku. Podstawa prawna zwolnienia z VAT Podstaw prawnych ......
Czytaj więcej
Wsparcie sprzedaży a stawka ryczałtu

Wsparcie sprzedaży a stawka ryczałtu

Jak wskazywaliśmy we wcześniejszych opracowaniach 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu, które wprowadziły m.in. zmiany zasad opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany te spowodowały, że wielu podatników zdecydowało się ......
Czytaj więcej
Usługi doradcze a podatek u źródła

Usługi doradcze a podatek u źródła

Coraz częściej polscy przedsiębiorcy nabywają usługi doradcze od podmiotów zagranicznych. Nabywając takie usługi należy jednak pamiętać o obowiązkach związanych z poborem tzw. podatku u źródła. Przepisy dotyczące podatku u źródła Zgodnie z art. 21 ......
Czytaj więcej
Abolicja podatkowa – co to jest Kogo obejmuje

Abolicja podatkowa – co to jest? Kogo obejmuje?

Abolicja podatkowa to termin, który funkcjonuje w dwóch obszarach: najczęściej, choć nieprecyzyjnie, w odniesieniu do podwójnego opodatkowania. Po drugie jest to forma wyjątkowego zmniejszenia obciążeń podatkowych w odniesieniu do dochodów zatajonych przed fiskusem. Najczęściej ......
Czytaj więcej