Szybsze rozliczenie lokalu w kosztach podatkowych

Ulepszony lokal można szybciej rozliczyć w podatkowych kosztach.

Szybsze rozliczenie lokalu w kosztach podatkowych

Chcesz podnieść standard swojej firmowej nieruchomości?

Masz prawo skorzystać z indywidualnej stawki przy jej amortyzacji. Trzeba pamiętać o tym, że dopiero po ulepszeniu środka trwałego można go wprowadzić do ewidencji. Potwierdzeniem tego jest opisana poniżej interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Interpretacja podatkowa.

Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność. W związku z tym, dokonał on zakupu lokalu mieszkalnego. Planuje podnieść standard i funkcjonalność tej nieruchomości. Po zakończeniu prac, które mają na celu ulepszenie lokalu, chce go wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Następnie nieruchomość ma być przeznaczona pod wynajem. Oczywiście wydatki, które zostały poczynione na ten lokal, chce rozliczyć w podatkowych kosztach.

Jaką stawkę amortyzacji musi i może przyjąć? Czy może to być stawka indywidualna, która może być rozliczana w kosztach przez 10 lat?

Interpretacja podatkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że ulepszony przed wprowadzeniem do ewidencji środek trwały można amortyzować na preferencyjnych zasadach. Istotne jest to, żeby wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 proc. jej wartości początkowej.

Przedsiębiorca spełnia wszystkie kryteria, więc po wprowadzeniu lokalu do ewidencji środków trwałych może go amortyzować według indywidualnej stawki (maksymalnie 10 proc. rocznie).

numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.40 11.374.2018.1.DJD

UWAGA!

Remont to nie ulepszenie! Wydatki poczynione na remont ograniczają się do wykonania prac, które przywracają początkowy stan techniczny i użytkowy środka trwałego. Remont ma na celu podtrzymać standardy wartości. Remontem nazywana jest również konserwacja, naprawy oraz wymiana zużytych materiałów. Ogólnie mówiąc, remont wynika z reguły z eksploatacji środka trwałego. Ulepszenie to najprościej ujmując – zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, ulepszenie go.

Podobne wpisy

13 października, 2021

Podatek od najmu