Jednolity Plik Kontrolny – zmiany od 1 października 2020 r.

Obecnie czynni podatnicy VAT są zobowiązani do realizowania obowiązków sprawozdawczych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK) zawie...
Czytaj więcej
CRBR

Zgłoszenie do CRBR tylko do 13 lipca 2020

Spółki prawa handlowego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 13 października 2019 roku, są zobowiązane do zgłosz...
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza antykryzysowa 4.0

W związku z trwającą pandemią wprowadzono kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowan...
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Uwzględniając stan epidemii, ustawodawca wprowadza kolejne mechanizmy mające na celu polepszenie sytuacji przedsiębiorców, tym razem nazywane Tar...
Czytaj więcej
Pakiet antykryzysowy w Wielkiej Brytanii

Wsparcie pracodawców w Wielkiej Brytanii – CJRS

W dniu 4 kwietnia rząd brytyjski opublikował dalsze wytyczne dla pracodawców w sprawie programu utrzymania miejsc pracy dla pracowników zatrudnion...
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza Finansowa

W ramach nowych rozwiązań zaproponowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 znalazł się również mechanizm pomocowy udzielany za pośrednictwem ...
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza antykryzysowa 2.0

Wraz z postępująca pandemią zdecydowano się na wprowadzenie nowych środków pomocowych dla przedsiębiorców, które są określane mianem Tarczy...
Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa – zatrudnienie oraz składki ZUS

Po burzliwych dyskusjach w Sejmie i Senacie weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegani...
Czytaj więcej

Podatki a tarcza antykryzysowa

Po burzliwych dyskusjach w Sejmie i Senacie weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegani...
Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa w podatkach

Odpowiadając na sytuację kryzysową i problemy wielu przedsiębiorców Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej Rozwiąza...
Czytaj więcej