Urząd Skarbowy

Specjalizacja w US – zmiany

Wraz z Nowym Rokiem 2021 zmianie uległa właściwość naczelników urzędów skarbowych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obecnie or...
Czytaj więcej
NIP / PESEL dla obcokrajowców

NIP / PESEL dla obcokrajowców

Każdy przedsiębiorca, który w ubiegłym roku zatrudniał osoby fizyczne, wypłacał wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy nale...
Czytaj więcej
JDG czy Sp. z o. o.

JDG czy Sp. z o. o.

Pomysł na biznes, realizacja własnej wizji, chęć przełożenia swojej pasji na działania zawodowe – powodów do założenia własnej działalno...
Czytaj więcej

Nowy obowiązek ZUS

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestrowania umów o dzieło w ZUS. Obecnie nie oznacza to “oskładkowania”...
Czytaj więcej

Opodatkowanie ryczałtem (tzw. podatek estoński) – nowe zasady opodatkowania spółek cz. II

Przepisy dotyczące opodatkowania ryczałtem weszły w życie 1 stycznia 2021 r. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalend...
Czytaj więcej

Opodatkowanie ryczałtem (tzw. podatek estoński) – nowe zasady opodatkowania spółek cz. I

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych, w tym wprowadzony zostanie nowy system opodatkowania spółek, tzw...
Czytaj więcej

Podatek od sprzedaży detalicznej

Po wydaniu w październiku 2020 r. opinii rzecznik generalnej TSUE, Juliane Kokott (opinia w sprawie C-562/19 P), w myśl której polski podatek od sp...
Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 6.0

W związku z trwającą cały czas pandemią, po dłuższej przerwie wprowadzono kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Ustawa z dnia 9 grudnia 20...
Czytaj więcej

Spółka komandytowa – nowe zasady opodatkowania

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
Czytaj więcej
Zmiany podatkowe 2021

Zmiany podatkowe 2021

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych zmian, które zostały...
Czytaj więcej