Chcesz założyć firmę

Chcesz założyć firmę?

Założenie firmy nie stanowi dziś wielkiego wyzwania – przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jednak decyzje podjęte na tym etapie rzutowały będą na rentowność firmy, koszty związane z jej prowadzeniem czy łatwość modyfikacji profilu działania oraz zmiany danych.

Przede wszystkim: forma opodatkowania i rozliczenia

Mając już pomysł na biznes, można przyjąć pewne założenia dotyczące wydatków i zysków. Należy też oszacować ryzyko związane z projektem i to, jak bardzo firma powinna być elastyczna, kim będzie statystyczny klient i jakie ryzyka finansowe i podatkowe mogą się pojawić przynajmniej na pierwszych etapach działalności.

Wybór pomiędzy skalą podatkową, podatkiem liniowym i ryczałtem – tam, gdzie swobody nie ograniczają konkretne przepisy – będzie decydował o wysokości podatków i możliwości korzystania z ulg oraz odliczeń. To kwestia na tyle złożona, że rozsądnie będzie zgłosić się ze swoimi prognozami do księgowych, którzy będą w stanie zasugerować najlepsze rozwiązanie i wytłumaczą od razu, w jaki sposób prowadzić dokumentację finansową dla każdego rodzaju rozliczenia.

Założenie firmy jednoosobowej – jak to zrobić?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest od strony formalnej rozwiązaniem najprostszym. Wymaga jedynie wypełnienia wniosku CEIDG-1. Jest on o tyle kłopotliwy, że dla naprawdę sporej części wykonywanych dziś działalności nie jest łatwo na przykład określić PKD, a symbol ten będzie mógł mieć znaczenie czy dla dowolności wyboru formy opodatkowania, czy do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do różnych programów finansowych – tak rządowych, jak i komercyjnych. Pól, które mogą budzić wątpliwości, jest w formularzu CEIDG więcej, szczególnie jeśli wnioskodawca prowadzi już działalność lub jest wspólnikiem spółek.

Dobra wiadomość jest taka, że poprawnie wypełniony formularz stanowi jednocześnie dokument zgłoszeniowy do ZUS. Zła – że jeśli firma ma zostać płatnikiem VAT, to należy dodatkowo poświęcić czas na wysłanie odpowiedniego zgłoszenia albo wizytę we właściwym US. Zgłoszenia dokonuje się przez formularz VAT-R: krótki i prosty, ale bardzo ważny.

JDG a spółka: jakie są różnice?

O ile jednoosobową działalność gospodarczą zakłada się tak naprawdę jednym formularzem, założenie spółki wymaga przygotowania rozbudowanego zestawu dokumentów założycielskich i zgłoszenia sądowego, bo jedynie sąd może dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców. Cztery warunki dla rozpoczęcia działalności w formie spółki z ograniczoną działalnością to zawarcie umowy spółki, pokrycie kapitału zakładowego, powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki, dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

W przypadku spółek ograniczone będą możliwości wyboru różnych form opodatkowania, a i format prowadzonej dokumentacji będzie ściśle określony. W przypadku większości rodzajów spółek prawa handlowego, w przeciwieństwie do JDG, pojawia się też wymóg wprowadzenia odpowiedniego kapitału, co utrudnia rozpoczęcie działalności.

Dokładniejsze omówienie różnic w formule JDG a spółek dostępne jest w naszym e-booku – to doskonałe źródło wiedzy dla osób, które chcą rozpocząć działalność, ale nie mają pewności, jaka forma będzie optymalna. Dzięki zawartym tam informacjom łatwiej będzie uniknąć już na początku błędów, które mogłyby zaważyć na łatwości prowadzenia biznesu lub związanych z tym kosztach.

Na koniec należy też dodać, że procedura zakładania firmy w formie spółki będzie różniła się w zależności od wybranej formy: spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wszystkie one różnią się między sobą szczegółami organizacyjnymi i proceduralnymi. Jeśli potrzebujesz szybkich odpowiedzi albo pomocy w swojej sprawie, skontaktuj się z nami – chętnie wesprzemy Twoją działalność na każdym etapie.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy