Weryfikacja podatników VAT

Każdy przedsiębiorca chce mieć pewność, że jego partner biznesowy jest czynnym podatnikiem VAT. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to sprawdzić. Od 15 stycznia dostępne są dwa nowe wykazy podatników, które znaleźć można na stronach Ministerstwa Finansów. Część informacji jest o...
Czytaj więcej

VAT od najmu mieszkania

Wszyscy wynajmujący są kwalifikowani do grupy podatników VAT. Ważne jest na co przeznaczony jest wynajmowany lokal, a tym samym przypisane do tego stawki podatku VAT. Przeznaczenie lokalu na inny cel niż mieszkaniowy oznacza brak prawa do zwolnienia i konieczność zastosowania stawki 23% VAT, ...
Czytaj więcej

Co to jest jednolity plik kontrolny JPK?

Jednolity plik kontrolny JPK 13 maja 2016 roku uchwalona została ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają obowiązek comiesięcznego przekazywania danych, wynikających z ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiany te wchodzi...
Czytaj więcej